Skip to content
Lukk meny
Kontakt oss
Kundeportal ️
Kontakt oss
Kundeportal ️
Helseteknologikonferansen

Digitalt tilsyn en suksess i Bergen

Digitalt tilsyn i Bergen kommunes hjemmetjeneste fører til mer privatliv og økt trygghet for både brukere, pårørende og ansatte.

helseteknologikonferansen-1024x683

 

Fra våren 2019 til våren 2020 testet Bergen kommune ut Digitalt tilsyn hos hjemmeboende, som en del av samarbeidsprosjektet ‘Smart Omsorg’, mellom Tellu og SINTEF. Prosjektets formål var å bidra til en større følelse av trygghet og privatliv for brukeren, samt at bruken av kommunens tjenester ble mer ressurseffektiv og av høyere kvalitet enn tidligere.

I forkant av prosjektet innførte Bergen kommune i 2017 et nytt responssenter for å etablere et mer målrettet mottak og håndtering av utløste alarmer for å skjerme hjemmesykepleien for uplanlagte hendelser. Behovet for tettere og bedre oppfølging av alarmer og meldinger fra ulike velferdsteknologiske løsninger var stort, samtidig som det var et ønske om å redusere ressursbruk relatert til opplæring og veiledning.

tellu-quote«Det har vært bra å ha et ekstra «verktøy» i utvalget av velferdsteknologi som kan tilbys i helse- og omsorgstjenestene. Til den rette bruker har de ansatte sett på det som utelukkende positivt»

Lisbet B. MortensenFagansvarlig sykepleier Responssenteret

Når ‘Smart Omsorg’-prosjektet ble iverksatt i 2019, ble det først gjort en evaluering av primærbrukerne. Utfordringene var brukere med begynnende kognitiv svikt hvor avklaring på telefon ikke er mulig eller pålitelig, brukere som er svært urolige på natten hvor sengesensorer av ulike grunner ikke er egnet, og brukere med varsling fra dør- og sengesensorer som medfører hyppige fysiske tilsyn. Inkludert i denne gruppen var også hjemmebrukere med stor fallfare, brukere som vurderes for sykehjem og/eller omsorgsbolig men fortsatt ønsker å bo hjemme, og brukere med pårørende i samme bolig med behov for avlastning.

«Personalet hadde delte forventninger til Digitalt tilsyn», sier Lisbet B. Mortensen, Fagansvarlig sykepleier Responssenteret. Noen opplevde det som etisk utfordrende å stå til ansvar for å ha tilsyn over kamera, mens mange anså det som et spennende og svært godt hjelpemiddel. «Det var lettere for de som hadde vært med på kartleggingen og snakket med brukerne, å se Digitalt tilsyn som mindre inngripende enn et fysisk besøk», sier Mortensen.

Etter en innføringsperiode med god opplæring begynte kommunen å se gevinstene av Digitalt tilsyn, og i dag er fordelene mange. Økt kvalitet og opplevelse av trygghet for brukere, pårørende og ansatte. Antallet telefonoppringninger og utrykninger er redusert ettersom feilvarsler fra sengesensorer nå heller kan få tilsyn via kamera, hvilket igjen gir økt søvnkvalitet for brukeren. Planlagte tilsyn kan nå erstattes med de digitale, og de ansatte rapporterer om ytterlige reduserte vedtak under nattevakts-skift, og at avklaringstiden går raskere ved hjelp av videobilde. Behovet for enkelte faste fysiske tilsyn under nattevakt har forsvunnet helt for enkelte brukere, og personalet har fått frigitt tid til andre oppdrag.

Brukere som selv ønsket Digitalt tilsyn når det ble innført er svært fornøyde. Samtidig har det gitt økt ressursutnyttelse og mer kostnadseffektive tjenester, og enkelte brukere har kunnet utsette behovet for omsorgsplass og sykehjem, etter dialog med pårørende og ansatte.