Begge løfter frem at samarbeidet mellom Indre Østfold kommune og leverandørene, Tellu og Tietoevry Care, har fungert veldig bra. Eventuelle spørsmål har raskt blitt besvart, og de har satt ekstra pris på muligheten til å gi direkte tilbakemeldinger om forbedringer, slik at vi sammen kan skape den beste løsningen. Slik brukermedvirkning bidrar definitivt til effektivisering og kvalitetssikring av produktene.

Ettersom de nå stoler på det digitale systemet, har kommunen begynt arbeidet med å se hvilke andre deler av sine arbeidsprosesser de kan digitalisere. Både gjennom avlastning med bruk av responssenteret til mer enn bare håndtering av trygghetsalarmer, til mer komplekse digitale tjenester slik som trygghetskamera.