Skip to content
Lukk meny
Kontakt oss
Kundeportal ️
Kontakt oss
Kundeportal ️
shutterstock_1585488100

Digital nøkkelhåndtering

Elektronisk dørlås, eller e-lås, er et digitalt nøkkelsystem som erstatter den fysiske nøkkelen til tjenestemottakere som mottar hjemmetjenester.

E-låsen består av en digital nøkkel i hjemmesykepleiens tjenestetelefon og en enhet som monteres på innsiden av ytterdøren hos tjenestemottaker. Med e-lås blir nøkkelhåndteringen mer effektiv og sikkerheten bedre ved at nøkler ikke blir borte eller kommer på avveie. Håndtering av fysiske nøkler er en utfordring for tjenestemottakere som bor hjemme. For at kommunen skal utføre tjenester hos tjenestemottaker, er det ofte behov for å ha flere nøkler til hver bolig. Fysiske nøkler må kopieres og leveres tilbake etter bruk. Undersøkelser viser at hver medarbeider i hjemmetjenesten bruker i snitt 25 minutter per vakt på håndtering av nøkler*. Tiden går med til å få med seg riktige nøkler fra basen og på kjøretid for å hente/utveksle nøkler ved endring av oppdrag.


* Kilde: Difi: Bærum kommune: elektronisk nøkkelssystem
** Helsedirektoratet – Første gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger, pkt 1.1.2

Med applikasjonen bruker hjemmesykepleien mobiltelefoner for å låse opp døren hos tjenestemottakerne. Det betyr at pleierne alltid har rett nøkkel for hånden. Mindre administrasjon og kortere reisetid gir mer tid til omsorg og dermed økt kvalitet i tjenestene til brukerne. Elektroniske dørlåser kan også gi økt trygghet for tjenestemottaker og pårørende ved at hjemmesykepleien ikke lenger kan miste fysiske nøkler, i tillegg til at hjemmetjenesten har god oversikt over hvem som har besøk når. På bakgrunn av utprøving har Helsedirektoratet anbefalt at e-lås integreres i kommunenes helse- og omsorgstjeneste**.

Hvordan fungerer e-lås

Webapplikasjonen erstatter den vanlige nøkkelen med en digital nøkkel i hjemmesykepleiens mobiltelefon. En enhet som administreres av applikasjonen installeres på innsiden av tjenestemottakers inngangsdør over eksisterende låsevrider. All kommunikasjon mellom enheten og medarbeiderens telefoner foregår trådløst via Bluetooth. Pårørende kan fortsette å benytte fysisk nøkkel. E-låsen blir montert uten å skade eller påvirke låsen slik at hjemforsikringen vil gjelde som før.

Tilganger til tjenestemottakere blir administrert i applikasjonen via et webgrensesnitt. De digitale nøklene oppdateres online og overføres automatisk til mobiltelefonene. Hjemmesykepleien logger inn på mobiltelefonen med personlig brukernavn og passord. Den samme mobiltelefonen kan derfor brukes av forskjellige ansatte under ulike arbeidsøkter. Systemet registrerer også hvem som låser seg inn og ut av boligen og til hvilke tidspunkt. Mobilen trenger ikke å ha dekning for å kunne benytte den digitale nøkkelen.

Gevinster med e-lås

 • E-lås gir kvalitative gevinster både for medarbeiderne, tjenestemottakere og pårørende
 • Bruk av e-lås kan frigjøre arbeidstid hos medarbeiderne sammenlignet med bruk av fysiske nøkler. En mer effektiv nøkkelhåndtering for de ansatte i tjenesten fører til mer tid til omsorg og dermed økt kvalitet for tjenestemottakere
 • Sparte kostnader i form av redusert reisetid og bedre utnyttelse av arbeidsdagen
 • Loggføring av når døren blir låst opp igjen
 • Ingen risiko for at nøkler mistes, glemmes, stjeles, kopieres eller misbrukes. Gir ekstra trygghet for tjenestemottaker

Hjelp til å komme i gang

Det kan være krevende å navigere blant ulike typer e-lås. Det er viktig at løsningen innehar ønsket funksjonalitet, samt at personvern og sikkerhet blir ivaretatt. Opplæring av helsepersonell, montører, administratorer og tjenestemottakere må gjennomføres på en hensiktsmessig måte, og innføringen må følges opp tett før teknologien skal forvaltes videre i ordinær drift.

Tellu vil sammen med våre samarbeidspartnere sørge for at dette løpet gjennomføres på en kvalitetsmessig god måte, ved å være en rådgivende sparringspartner underveis i prosessen. Vi kan eksempelvis fasilitere workshops for å vurdere behov og funksjonalitet, bidra i arbeidet med å etablere ROS og DPIA, og i tillegg være en pådriver for å sikre et vellykket resultat fra start til slutt. Vi tilbyr en opplæringspakke som inneholder en del for montører og en del for administratorer som skal gi best mulig forutsetning for en god oppstart.

Hvorfor velge e-lås fra Tellu

 • Tellu en innovativ totalleverandør av velferdsteknologi. Vi tilbyr stadig nye tjenester av høy kvalitet og sikrer at du som kunde til enhver tid er oppdatert med de beste løsningene.
 • Din kommune får en helhetlig tjeneste for håndtering av nøkler der Tellu tar ansvar for at tjenesten fungerer fra ende til ende.
 • E-lås fra Tellu er tilpasset private hjem og ser ut som en vanlig mekanisk lås sett utenfra.
 • Tjenesten kan bygges ut etter behov. Kommunen kan kombinere løsninger for tjenestemottaker ved å benytte e-lås på institusjon sammen med pasientvarslingssystem levert av Tellu.
 • Personvern og kvalitet i de helsefaglige tjenestene står alltid i fokus. Vi ivaretar alle krav i lovverket relatert til sikker håndtering av sensitiv informasjon.
 • 24/7-overvåking samt teknisk personell på support dersom det skulle oppstå problem med utstyr eller tjeneste.

 

For mer informasjon om e-lås, kontakt din Tellu- representant, eller send en e-post til: salg@tellu.no

 

CTA-KontaktOss

Få hjelp til å komme i gang

Velger dere Tellu, vil vi være deres rådgivere og pådrivere gjennom hele prosessen for å sikre et vellykket resultat.

Vi hjelper dere med:

 • opplæring av helsepersonell, administratorer og andre brukere
 • workshops for å vurdere behov og funksjonalitet
 • hjelp til å etablere risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
 • vurdering av personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Assessment – DPIA)
 • 24/7-overvåking av IT-systemene
 • Teknisk support

Vil du vite mer om hvordan vi kan bistå dere gjennom prosessen:

CTA-KontaktOss

 

Litt inspirasjon?

Les våre artikler

Les våre fagartikler om velferdsteknologi som øker tryggheten for brukerne, og for de som utfører oppgavene.