Skip to content
Lukk meny
Kontakt oss
Kundeportal ️
Kontakt oss
Kundeportal ️
Medisineringsstøtte

Medisineringsstøtte

Elektronisk medisineringsstøtte er et velferdsteknologisk hjelpemiddel som via lyd og lys varsler tjenestemottakeren om å ta sine legemidler.

Elektronisk medisineringsstøtte er et velferdsteknologisk hjelpemiddel som via lyd og lys varsler tjenestemottakeren om å ta sine legemidler.

Varslene sendes basert på forhåndsinnstilte tidspunkt. Dersom tjenestemottaker ikke tar legemidlene i henhold til planen varsles definerte varselmottakere som f.eks. hjemmesykepleien, pårørende eller responssenteret. Tjenestemottakere har ulike behov for medisineringsstøtte. Hjelpemidlene på markedet ivaretar behovene på forskjellige måter. Tellu har derfor en bred portefølje av medisinpåminnere, dispensere og medisineringsroboter. Vi hjelper til med å definere og sortere behov for å velge rett hjelpemiddel som understøtter en trygg, sikker og effektiv legemiddelhåndtering i din kommune.

Tabellen under viser noen av funksjonalitetene til de ulike modellene (Merk: Listen over funksjoner er ikke uttømmende):

Via våre markedsledende samarbeidspartnere leverer Tellu et bredt spekter av medisineringsstøtte som dekker alle de nevnte kategoriene:

 • Evondos 300 fra Evondos
 • Evondos Anna fra Evondos
 • Karie fra Dignio
 • Medido Clock fra Dignio
 • Pilledispenseren Pilly fra Dignio

Hvilken modell som egner seg best for den aktuelle tjenestemottakeren defineres ut fra den enkeltes behov og forutsetninger. Eksempel på parametere som kan være nyttig å vurdere før oppstart er type legemidler, antall doser per døgn, ønsket administrasjonsform (multidose eller dosett), kognitive og motoriske ferdigheter, pårørendes rolle samt tjenestemottakerens motivasjon.

Tabell-funksjonalitet-medisineringsstoette

Ifølge Nasjonalt velferdsteknologiprogram vil både kommunen, tjenestemottaker og pårørende kunne oppnå store gevinster ved å ta i bruk denne typen teknologi. 

Det anbefales at kommunen bør vurdere hvilken løsning som er best egnet for den enkelte tjenestemottaker og dermed ha flere løsninger som en del av sitt tjenestetilbud. 

Gevinster med medisineringsstøtte

 • Tjenestemottaker får bedre helse gjennom riktigere medisinering.
 • Tjenestemottaker opplever redusert stressnivå og økt trygghet ved å få rett medisinering til rett tid.
 • Tjenestemottaker opplever økt selvstendighet og mestringsfølelse gjennom brukerinvolvering.
 • Tjenestemottaker blir mindre bundet til hjemmet i påvente av medisineringsbesøk fra hjemmesykepleien.
 • Kommunen frigjør helsefaglig kapasitet; erfaringer viser opp mot 35 % reduksjon i antall besøk og 39 % reduksjon i spart tid.
 • Kommunen får en større fleksibilitet i utøvelsen av tjenestene, ved å slippe å binde besøkene opp mot et gitt medisineringstidspunkt.

Kilde: Andre gevinstrealiseringsrapport fra Nasjonalt Velferdsteknologiprogram

Hjelp til å komme i gang

Det kan være krevende å navigere blant ulike typer medisineringsstøtte. Det er viktig at løsningene innehar ønsket funksjonalitet, samt at personvern og sikkerhet blir ivaretatt. Opplæring av helsepersonell, administratorer og tjenestemottakere må gjennomføres på en hensiktsmessig måte, og innføringen må følges opp tett før teknologien skal forvaltes videre i ordinær drift.

Tellu vil sammen med våre samarbeidspartnere sørge for at dette løpet gjennomføres på en kvalitetsmessig god måte, ved å være en rådgivende sparringspartner underveis i prosessen. Vi kan eksempelvis fasilitere workshops for å vurdere behov og funksjonalitet, bidra i arbeidet med å etablere ROS og DPIA og i tillegg være en pådriver for å sikre et vellykket resultat fra start til slutt.

Hvorfor velge medisineringsstøtte fra Tellu

 • Som en helhetlig tjenesteleverandør tilbyr Tellu en total-tjeneste både for hjemmeboende og institusjoner, noe som gir kommunen mest verdi.
 • Vi bistår med behovsanalyse og vil i hele prosessen være en nøytral rådgiver som er opptatt av å levere kvalitet for å sikre et vellykket utfall.
 • Personvern og kvalitet i de helsefaglige tjenestene står alltid i fokus. Vi ivaretar alle krav i lovverket relatert til sikker håndtering av sensitiv informasjon.
 • Tellu leverer en bred portefølje av medisinpåminnere, dispensere og medisineringsroboter for å dekke ulike behov hos tjenestemottakere.
 • 24/7-overvåking samt teknisk personell på support dersom det skulle oppstå problem med utstyr eller tjeneste.

 

For mer informasjon om medisineringsst, kontakt din Tellu- representant, eller send en e-post til: salg@tellu.no

 

CTA-KontaktOss

Få hjelp til å komme i gang

Velger dere Tellu, vil vi være deres rådgivere og pådrivere gjennom hele prosessen for å sikre et vellykket resultat.

Vi hjelper dere med:

 • opplæring av helsepersonell, administratorer og andre brukere
 • workshops for å vurdere behov og funksjonalitet
 • hjelp til å etablere risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
 • vurdering av personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Assessment – DPIA)
 • 24/7-overvåking av IT-systemene
 • Teknisk support

Vil du vite mer om hvordan vi kan bistå dere gjennom prosessen:

CTA-KontaktOss

Litt inspirasjon?

Les våre artikler

Les våre fagartikler om velferdsteknologi som øker tryggheten for brukerne, og for de som utfører oppgavene.