Skip to content
Lukk meny
Kontakt oss
Kundeportal ️
Kontakt oss
Kundeportal ️
shutterstock_1050442745

Pasientvarsling

Pasientvarsling fra Tellu er et moderne og fremtidsrettet alternativ til eldre sykesignalanlegg. Sammen med mobilt vaktrom for mottak av alarmer sikrer pasientvarsling optimal ruting og eskalering av alarmer i henhold til type alarm og bemanningssituasjon.

Tellu leverer en sammenhengende plattform for pasientvarsling som med sine ulike moduler gjør det mulig å øke effektiviteten på institusjon. Plattformen består av et felles webgrensesnitt, mobilapplikasjoner og ulike typer tilkoblede maskinvarekomponenter. Dette kan eksempelvis være digitale låser, medisinskap med e-lås, alarmtilbehør, sensorer, vandrealarm, posisjonering, to-veis tale til beboerrom, samt tjenestene Digitalt tilsyn eller Hendelsesstyrt tilsyn. Med stort utvalg sensorer er det mulig for hver enkelt institusjon å tilpasse løsningen på individuelt nivå og videre justere i henhold til nye behov.

Hjelp til å komme i gang

Det kan være krevende å navigere blant ulike typer sensorer og funksjonaliteter for pasientvarsling. Det er viktig at løsningene innehar ønsket funksjonalitet som ivaretar tjenestemottakerne sine behov og som effektivisere arbeidsflyt til tjenesteutøvere. Opplæring av helsepersonell og administratorer må gjennomføres på en hensiktsmessig og god måte. Tellu vil sammen med våre samarbeidspartnere sørge for at dette løpet gjennomføres på en kvalitetsmessig god måte, ved å være en rådgivende sparringspartner underveis i prosessen. Vi kan eksempelvis fasilitere workshops for å vurdere behov og funksjonalitet, bidra i arbeidet med å etablere ROS og DPIA og i tillegg være en pådriver for å sikre et vellykket resultat fra start til slutt.

Gevinster med pasientvarsling

 • Pasientvarslingssystemet er fleksibelt og gjør at hver enkelt institusjon kan tilpasse løsningen til særskilte behov hos den enkelte tjenestemottaker.
 • Bedrer og effektiviserer kommunikasjon mellom ansatte. Institusjonen frigjør helsefaglig kapasitet ved å rute riktig alarm til riktig personell.
 • Bruk av sensorer gir redusert antall fall. Ytterligere komplikasjoner som følge av fall blir også redusert, noe som gir kvantitative gevinster.
 • Mindre forstyrrelser og bedre nattesøvn for beboere.
 • Ressursbesparelse som følge av redusert behov for tilsynsrunder.
 • Økt livskvalitet for beboere – økt bevegelsesfrihet, mindre uro på avdelinger.
 • Pasientvarsling med passiv varsling gir fleksibilitet og trygghet for de ansatte på vakt. Dette fører til økt omsorgskapasitet og unngått oppbemanning på natt.
 • Hendelsesbasert kamera-tilsyn sammen med to-veis tale for høyere avklaringsgrad gir raskere respons og bedre utnyttelse av tiden.
 • Kollega-varsling (ved f.eks. overfall) gir økt trygghet i arbeidet for pleiepersonell.

Hvorfor velge pasientvarsling fra Tellu 

 • Tellu er totalleverandør av velferdsteknologi til norske kommuner. Din kommune får en helhetlig løsning hvor Tellu tar ansvaret for at tjenesten fungerer fra ende til ende. Vi sikrer at du som kunde til enhver tid er oppdatert med de beste løsningene.
 • Det er ingen kostnader på drift av servere, da tjenesten er skybasert. Tellu drifter løsningen og oppdaterer programvare. Dermed kreves ingen IT-ressurser fra kommunen.
 • Samme utstyr (sensorer/alarmenheter) kan gjenbrukes på institusjon som hos hjemmeboende, noe som betyr at tjenestemottakerne vil bruke utstyr de kjenner fra før. På den annen side er gjenbruk gunstig for kommunen.
 • Pleiepersonell får tilgang til alarmer, tilstedemarkering, to-veis tale og hendelsesstyrt tilsyn i samme applikasjon.
 • Løsningen kan enkelt skaleres opp med funksjonalitet som kameratilsyn, alarmmontering fra beboer, sensortilkobling som f.eks. fuktsensorer, lyssensor og fallsensorer, inkl. tredjepartssensorer.
 • Personvern og kvalitet i de helsefaglige tjenestene står alltid i fokus. Vi ivaretar alle krav i lovverket relatert til sikker håndtering av sensitiv informasjon.
 • 24/7-overvåking samt teknisk personell på support dersom det skulle oppstå problem med utstyr eller tjeneste.

Få hjelp til å komme i gang

Velger dere Tellu, vil vi være deres rådgivere og pådrivere gjennom hele prosessen for å sikre et vellykket resultat.

Vi hjelper dere med:

 • opplæring av helsepersonell, administratorer og andre brukere
 • workshops for å vurdere behov og funksjonalitet
 • hjelp til å etablere risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
 • vurdering av personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Assessment – DPIA)
 • 24/7-overvåking av IT-systemene
 • Teknisk support

Vil du vite mer om hvordan vi kan bistå dere gjennom prosessen:

CTA-KontaktOss

 

Litt inspirasjon?

Les våre artikler

Les våre fagartikler om velferdsteknologi som øker tryggheten for brukerne, og for de som utfører oppgavene.