Skip to content
Lukk meny
Kontakt oss
Kundeportal ️
Kontakt oss
Kundeportal ️
shutterstock_1781157824

Responssenter

Tellus bemannede responssenter håndterer utløste trygghetsalarmer, fallsensorer og andre alarmer. Det gjør at kommunens helsearbeidere får færre forstyrrelser, og at brukerne får økt trygghet.

Hvorfor bruke responssenter?

Responssenteret avlaster kommunenes hjemmetjeneste ved å sikre rask og trygg håndtering av alarmer. Det gir færre avbrytelser og mulighet for å være mer til stede for brukeren de til enhver tid er hos. Noen andre tar imot alarmene og vurderer om det er behov for videre tiltak. Hjemmetjenesten blir kun ringt opp dersom brukeren virkelig trenger hjelp.

Responssenteret har rask svartid og høy avklaringsgrad. Mange henvendelser kan avsluttes over telefon. Gevinsten for kommunen er en hjemmetjeneste med nok tid til å prioritere trygg og riktig oppfølging av brukerne.

Slik fungerer responssenteret

Når en alarm utløses, får operatøren på responssenteret automatisk tilgang til informasjonen som kommunen har lagt inn om den aktuelle brukeren: navn, adresse, alarmhistorikk, medisinsk informasjon, spesielle behov, melding fra pårørende, eller andre opplysninger.

Innkommende alarmer kan prioriteres etter ønskede kriterier, eller rutes direkte til operatører med spesiell kompetanse – enten faglig eller språklig. Operatøren snakker med brukeren for å avklare situasjonen, og vurderer om saken kan avsluttes over telefon. Hvis ikke, varsler operatøren hjemmetjenesten, ambulansetjenesten, eller pårørende. Etter samtalen oppsummeres hendelsen i et journalnotat som overføres automatisk til Elektronisk Pasientjournal. Den tekniske løsningen som tjenesten bygges på er en responsplattform driftet av Tellu. Responssenteret betjener Tellu-kunder over hele landet fra sentralen i Kristiansand. Tjenesten er et samarbeid mellom Tellu og Kristiansand kommune.Funksjonalitet i vår responsplattform

 • Responsplattform utviklet for helsesektoren
 • Funksjoner for filtrering og prioritering
 • Automatisk overføring til Elektronisk Pasientjournal (EPJ)
 • Passer sammen med brukerutstyr som finnes i dag
 • Kan tilpasses framtidige velferdsteknologier
 • Tilbys som skytjeneste
 • Teknologien driftes av Tellu

Slik ivaretas sikkerheten

Responssenteret er bemannet 24/7, 365 dager i året. Det er alltid en sykepleier tilgengelig, og alle operatører er faglært helsepersonell som snakker flytende norsk og engelsk.

Responssenteret har sikkerhetsrutiner i samsvar med gjeldende lovverk og nasjonale anbefalinger.

Alle hendelser rapporteres i Elektronisk Pasientjournal via Velferdsteknologisk knutepunkt.

Få hjelp til å komme i gang

Velger dere Tellu, vil vi være deres rådgivere og pådrivere gjennom hele prosessen for å sikre et vellykket resultat.

Vi hjelper dere med:

 • opplæring av helsepersonell, administratorer og andre brukere
 • workshops for å vurdere behov og funksjonalitet
 • hjelp til å etablere risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
 • vurdering av personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Assessment – DPIA)
 • 24/7-overvåking av IT-systemene
 • Teknisk support

Vil du vite mer om hvordan vi kan bistå dere gjennom prosessen:

CTA-KontaktOss

 

Litt inspirasjon?

Les våre artikler

Les våre fagartikler om velferdsteknologi som øker tryggheten for brukerne, og for de som utfører oppgavene.