Skip to content
Lukk meny
Kontakt oss
Kundeportal ️
Kontakt oss
Kundeportal ️
shutterstock_1194118255

Tjeneste for pårørende

Med SMS varsling til pårørende er det mulig for pårørende å få beskjed om utløst trygghetsalarm.

Trygghet til brukerne og deres pårørende

SMS varsling til pårørende kan bidra til at brukerne føler seg tryggere hjemme. Det gir også økt trygghet for pårørende når de vet at de blir informert hvis det skulle oppstå en hendelse der deres nære trenger hjelp.

Kort om trygghetsalarm

Trygghetsalarmen består av en alarmboks plassert i hjemmet med en tilhørende alarmknapp med en radiosender. Alarmknappen er formet som et smykke eller en klokke. Trygghetsalarmen er tilknyttet et responssenter, som formidler kontakt videre til hjemmetjenesten ved behov for hjelp.

Hvordan fungerer det?

Trygghetsalarmen er koblet til Tellus responssenter. Når alarmen utløses, vil responssenteret snakke med brukeren som utløste alarmen og vurdere tiltak. Du som pårørende får en SMS når en trygghetsalarm er utløst og håndtert.

Merk at tjenesten med SMS varsling til pårørende ikke er en kritisk tjeneste og ved akutte hendelser har kommunen rutiner for å informere pårørende om hendelsen.

Du vil bli varslet der det er sendt ut hjelp, men ikke ved toalettbesøk/personlig hygiene. Du varsles heller ikke ved f.eks. falske alarmer. SMS vil mottas fra et mobilnummer som ikke kan besvares.

En bruker kan velge å la flere pårørende få informasjon ved utløst trygghetsalarm.

Hvordan melder du deg på tjenesten?

For at du som pårørende skal ha mulighet til å melde deg på tjenesten må den du er pårørende til ønske at du skal få beskjed ved utløst trygghetsalarm.

Kommunen vil sikre at bruker og pårørende signerer en samtykkeerklæring før du som pårørende kan meldes på tjenesten.

Kommunen registrerer mobilnummer til deg pårørende inn i systemet og bekrefter at du som pårørende skal motta SMS ved utløst trygghetsalarm.

Når tjenesten er aktivert sender vi deg en SMS med bekreftelse på at tjenesten er aktivert.

Få hjelp til å komme i gang

Velger dere Tellu, vil vi være deres rådgivere og pådrivere gjennom hele prosessen for å sikre et vellykket resultat.

Vi hjelper dere med:

  • opplæring av helsepersonell, administratorer og andre brukere
  • workshops for å vurdere behov og funksjonalitet
  • hjelp til å etablere risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
  • vurdering av personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Assessment – DPIA)
  • 24/7-overvåking av IT-systemene
  • Teknisk support

Vil du vite mer om hvordan vi kan bistå dere gjennom prosessen:

CTA-KontaktOss

 

Litt inspirasjon?

Les våre artikler

Les våre fagartikler om velferdsteknologi som øker tryggheten for brukerne, og for de som utfører oppgavene.