Skip to content
3-generasjoner

TelluCare

Alla våra tjänster på en plattform

Dagens hälso- och sjukvårdssystem präglas av ökade utmaningar och resursbrist. Allt fler söker efter möjligheter för trygg- och säker vård i egna hemmet för att avlasta personal, tillhandahålla individanpassade vårdformer, och öka möjligheten för mig som vårdtagare och anhörig att kunna bidra.

På Tellu arbetar vi varje dag för att lösa dessa utmaningar med hjälp av välfärdsteknik och vår nya lösning TelluCare.

Syftet med TelluCare är att förenkla vardagen så mycket som möjligt för både vårdgivare och vårdtagare. Vi vill förbättra dagens fragmenterade lösningar och erbjuda en lösning som kan knyta samman verksamhetssystem, utrustning, patienter, anhöriga och vårdpersonal för att skapa valfrihet, flexibilitet och möjlighet till ett effektivare och bättre samarbete.

 

I TelluCare för vi samman all välfärdsteknik i en gemensam lösning och i ett gemensamt ekosystem tillsammans med våra partners. Vi är först i Norden med att samla Digital hemmonitorering, larm via kamera och sensorer, samt Digital tillsyn i samma lösning.  Med en säker inloggnings- och åtkomsthantering har du tillgång till alla produkter och användardata på ett ställe.  Lösningen är enkel att använda, sparar tid och ökar patientsäkerheten.

TelluCare är ytterligare ett steg mot en förenklad, trygg och transparent vardag – för dig som ger vård och för dig som är i behov av vård.
 

Vill du lära dig mer om TelluCare?

kontakta-oss

 

tellhumans-some-launch-01-1024x576