Skip to content
shutterstock_1781157824

TelluCare Tillsyn

Med hjälp av en kamera och en enkel app kan hemtjänsten snabbt kontrollera om allt är bra med användaren. TelluCare Tillsyn gör att man kan bo hemma längre och återvända snabbare från sjukhus eller vårdhem.

Varför ska man använda digital tillsyn?

Möjligheten att kika till patienter via en kamera är ett effektivt komplement till fysiska hembesök. Hemtjänsten sparar den tid de annars skulle lägga på att köra runt till patienter. Digital tillsyn på natten kan göras helt utan att störa patienten, och bidrar på så sätt till bättre sömn. Digital tillsyn används också på vårdinrättningar. SINTEF har dokumenterat att digital tillsyn på vårdinrättningar ger lugnare nätter och säkrare arbetsförhållanden.

Så här fungerar digital tillsyn

Hemtjänsten och vårdinrättningar använder digital tillsyn som ett fönster in till användarna.
Besöken genomförs planerade, händelsebaserade eller kontinuerligt:

 • Planerad tillsyn genomförs vid fasta, överenskomna tider.
 • Händelsebaserad tillsyn skickar en avisering om användaren rör sig utanför en definierad zon, till exempel sängen, stolen eller dörren. Sensorerna i kamerorna kan varna om situationer som är viktiga att följa upp hos varje enskild användare, till exempel oro eller inaktivitet. Det gör det möjligt för vårdpersonal att avvärja negativa situationer innan de uppstår.
 • Kontinuerlig tillsyn gör det möjligt för en tjänsteutövare att övervaka flera användare samtidigt.

Kamerorna är anslutna till Tellus e-hälsoplattform.

Funktion

 • HD-kamera med IR-ljus för mörka rum
 • Mikrofon för lyssning och ljudavisering
 • Rörelsesensor med push-avisering
 • Applikation för dator, mobil och surfplatta
 • Säker inloggning med ID-port
 • Krypterad videoöverföring
 • Möjlighet att anonymisera bilder
 • Ansluten e-hälsoplattform

Så här garanteras säkerheten

TelluCare Tillsyn ger tryggare arbetsförhållanden för vårdpersonal, som meddelas redan i början av ett eventuellt händelseförlopp. Samtidigt garanteras användarnas personskydd. Videoströmningen från kamerorna sparas inte, och personer som syns i bild kan anonymiseras vid behov. Vår plattform är utformad för hälsosektorn och uppfyller strikta krav på sekretess och datasäkerhet.

Få hjälp med att komma igång

Om ni väljer Tellu, kommer vi att ge råd och vara pådrivande under hela processen för att säkerställa ett lyckat resultat. Våra kunder bidrar till att definiera hur plattformen ska användas utifrån organisation, tjänster och slutanvändare.

Vi hjälper er med:

 • utbildning av vårdpersonal, administratörer och andra användare
 • workshops för att bedöma behov och funktionalitet
 • att upprätta risk- och sårbarhetsanalys (ROS)
 • bedöma sekretesskonsekvenser (Data Protection Impact Assessment – DPIA)
 • övervakning av IT-systemen dygnet runt
 • teknisk support

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er under processen:

kontakta-oss