Skip to content
demens-bestefar-barnebarn-mot-kjøkkenbord

Digital uppföljning i hemmet

Med hjälp av mobiltelefon eller surfplatta rapporterar patienterna om sin egen fysiska och psykiska hälsa. På så vis kan vårdpersonal övervaka många personer och prioritera dem som behöver det, medan patienterna får bra uppföljning utan att behöva lämna hemmet.

Varför ska man använda digital uppföljning i hemmet?

Digital uppföljning i hemmet gör det möjligt att förebygga och upptäcka försämring av fysisk och psykisk hälsa hos patienter som bor hemma. Vårdpersonal kan övervaka relevanta hälsouppgifter för många patienter med hjälp av ett översiktligt system och vidta åtgärder där det behövs. Det innebär att mer tid kan läggas på verkliga behov och förebyggande hälsovård, och mindre tid på rutinuppföljning.

För patienterna ger det mer kontroll och ofta mindre oro att få översikt över sin egen hälsa. Det ger en känsla av trygghet att veta att alla mätningar och symptom bedöms av vårdpersonal. Digital uppföljning i hemmet skapar tät kontakt mellan vården och patienten, utan att patienten behöver uppsöka ett sjukhus eller en läkare. Det ger mer energi till att hantera andra delar av livet, och många upplever en ökad förmåga att klara sig själva.

Så här fungerar digital uppföljning i hemmet

Digital uppföljning i hemmet från Tellu inkluderar patient-appen “Dialogg”, medicinska sensorer och en webbapplikation för vårdpersonal.

 • App för patienter: Med “Dialogg” på mobilen eller surfplattan svarar patienten på frågor om sin egen hälsa och utför relevanta mätningar med hjälp av sensorer — till exempel blodtryck, puls, syremättnad, vikt, blodsocker eller temperatur. Patienten kan kommunicera med vårdpersonal via chatt eller video i appen.

 • Webbapp för vårdpersonal: Vårdpersonal loggar in på Tellus app och får tillgång till uppföljningscentralen, där alla rapporterade uppgifter finns. Patienterna övervakas, prioriteras och följs upp härifrån. Uppföljningscentralen ger en bra överblick över hälsotillståndet för varje enskild patient. Uppgifterna kan visas som tabeller eller diagram. Man kan ställa in gränsvärden för mätresultat som måste följas upp. På så sätt kan man upptäcka försämring av tillstånd i ett tidigt skede.

Tellus tjänst för digital uppföljning i hemmet har utvecklats och testats för både sjukhus och kommuner. Tjänsten gör uppföljning av många olika typer av sjukdomar möjlig.

 

Funktion

 • Anpassa vilken information som ska samlas in från varje enskild patient
 • Få rapporter med anpassade uppgifter på önskad dag och tidpunkt
 • Gränsvärden för mätresultat som kräver uppföljning
 • Kommunicera med patienter via meddelanden eller video i Dialogg-appen
 • Dela uppgifter på ett säkert sätt med andra behandlare, till exempel personens läkare
 • Applikation för patient och vårdpersonal
 • Säker inloggning

Så här garanteras säkerheten

Uppgifter från mätningar som patienten utför själv krypteras och överförs via en medicinsk gateway till Tellus e-hälsoplattform. Det är bara vårdpersonal som har tillgång till självrapporterna och mätresultaten i uppföljningscentret i Tellus webbapplikation. Vår plattform är utformad för hälsosektorn och uppfyller strikta krav på sekretess och datasäkerhet.

Få hjälp med att komma igång

Om ni väljer Tellu, kommer vi att ge råd och vara pådrivande under hela processen för att säkerställa ett lyckat resultat. Våra kunder bidrar till att definiera hur plattformen ska användas utifrån organisation, tjänster och slutanvändare.

Vi hjelper dere med:

 • utbildning av vårdpersonal, administratörer och andra användare
 • workshops för att bedöma behov och funktionalitet
 • att upprätta risk- och sårbarhetsanalys (ROS)
 • bedöma sekretesskonsekvenser (Data Protection Impact Assessment – DPIA)
 • övervakning av IT-systemen dygnet runt
 • teknisk support

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er under processen:

kontakta-oss