Skip to content
Neat smykke 2

Digital trygghetsalarm

Tellus prisbelønte trygghetsalarm samler signalene fra ulike sensorer i hjemmet, i tillegg til den bærbare alarmen. Det gir bedre oversikt for hjemmetjenesten og økt trygghet for brukeren.

Hvorfor bruke Tellus trygghetsalarm?

Hjemmeboende eldre som føler seg trygge, blir mer selvstendige og får bedre livskvalitet. Tellus trygghetsalarm øker sikkerheten ytterligere ved å kombinere den tradisjonelle stasjonære trygghetsalarmen med en bærbare alarmknapp og trådløse sensorer som varsler om ulike situasjoner i hjemmet. Sensorer på dør og vindu kan registrere om brukeren går ut om natten. Sengesensorer kan registrere om brukeren kommer tilbake til sengen etter toalettbesøk om natten.

Tilpasningsmulighetene er mange, og hjemmetjenesten velger selv hvilken informasjon som bør samles inn for å gi et helhetlig bilde av brukerens situasjon. Den stasjonære trygghetsalarmen har mikrofon og høyttaler med god lyd, slik at bruker og helsepersonell kan snakke sammen uten å være avhengig av telefon. Denne kombinasjonen av toveis-kommunikasjon og sensorvarsling bidrar til økt sikkerhet for hjemmeboende og en mer effektiv helsetjeneste. Trygghetsalarmen muliggjør at tjenester som digitalt tilsyn og digital hjemmeoppfølging samles under et nav med felles overvåkning.Slik fungerer Tellus trygghetsalarm

Trygghetsalarmen kan kobles sammen med opptil 48 ulike sensorer. Det kan være sensorer som varsler og forebygger, som bevegelsessensor og sengesensor. Eller det kan være medisinske sensorer som måler blodtrykk og doserer medisiner. Informasjonen fra sensorene kan overføres til hjemmetjenestens fagsystem, og alarmer kan rutes til Tellus responssenter .

Trygghetsalarmen styres gjennom en nettbasert portal (Care Management Portal). Her kan administratorer sette opp sensorer, varsler og alarmer, og få detaljert oversikt over alle trygghetsalarmene helt ned på minuttnivå.

Funksjonalitet

 • To-veis tale med høy lydkvalitet
 • Lang rekkevidde for trådløse sensorer
 • Alltid på nett – via fast bredbånd, 2G- eller 4G-nettet
 • Batteri-backup på opptil 450 timer
 • Nettbasert administrasjonsportal (Care Management Portal – CMP)
 • «Plug & Play» – enheten er klar til bruk når den blir slått på

last-ned-produktark

 

Slik ivaretas sikkerheten

Personvernet er godt ivaretatt. Brukeren får en innføring i hvilken informasjon trygghetsalarmen samler, og må godkjenne dette. Brukeren velger også om det er pårørende eller hjemmetjenesten som skal varsles ved alarm.

Trygghetsalarmen har aldri nedetid, heller ikke under systemoppdateringer. Den mister aldri forbindelsen, fordi den kan ta i bruk både fast bredbånd, 2G- og 4G-nettet.
Med GPS som tilleggsfunksjon i stasjonære trygghetsalarmen, kan for eksempel demente brukere spores selv om de har forlatt hjemmet.

Trygghetsalarmen følger prinsippene for SCAIP (Social Care Alarm Internet Protocol).

Få hjelp til å komme i gang

Velger dere Tellu, vil vi være deres rådgivere og pådrivere gjennom hele prosessen for å sikre et vellykket resultat.

Vi hjelper dere med:

 • opplæring av helsepersonell, administratorer og andre brukere
 • workshops for å vurdere behov og funksjonalitet
 • hjelp til å etablere risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
 • vurdering av personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Assessment – DPIA)
 • 24/7-overvåking av IT-systemene
 • Teknisk support

Vil du vite mer om hvordan vi kan bistå dere gjennom prosessen:

CTA-KontaktOss

 

Tellu ressurser

Lær mer om digital velferdsteknologi gjennom relevante bloggartikler.