Skip to content
shutterstock_1751122349

E-hälsoplattform

Tellus e-hälsoplattform gör det möjligt att leverera framtidsorienterade omsorgstjänster på ett säkrare och mer effektivt sätt.

Varför ska man använda vår e-hälsoplattform?

Plattformen är en komplett e-hälsoplattform som är byggd för integrationer – vilket betyder att den kan kopplas till andra digitala tjänster och produkter. Plattformen ger användarna möjlighet att utbyta information med andra digitala yrkes- och säkerhetssystem. Den kan anslutas till sakernas internet (Internet of Things) och kommunicera med hjälpmedel och utrustning som redan används inom kommunerna. Med stor flexibilitet och många möjligheter ger plattformen förutsättningarna för ett ekosystem som skapar mer digital innovation inom hälsosektorn.

Plattformen utvecklas kontinuerligt i nära samarbete med ett antal slutanvändare, främst vårdpersonal i kommuner och på sjukhus, men även med patienter och anhöriga.

En lönsam investering för kommuner och vårdföretag

Tellus e-hälsoplattform effektiviserar många arbetsprocesser eftersom den kan utbyta information mellan olika system. Den är också förberedd för användning av ny välfärdsteknik som kommer i framtiden. Detta gör den till en lönsam investering.

Plattformen är utformad för flexibilitet. Den kan användas med system och utrustning som ni har idag, vilket gör att det går snabbare och är mer kostnadseffektivt att komma igång med nya digitala lösningar.

Tellu erbjuder en teknikplattform för alla användargrupper inom vården. Tjänsterna och den medicinska utrustningen (t.ex. sensorer, larmknappar och liknande) kan användas av såväl hemmaboende som vårdhem och hälsovård.

Funktion

  • Kan integreras med tjänster, medicinteknisk utrustning, sensorer, applikationer och digitala lösningar från Tellu eller tredje part
  • Enkel inloggning via Azure AD, HelseID eller ID-Porten
  • Utvecklad i enlighet med internationella standarder för hälsodata, kommunikation, integration och datalagring
  • Följer norska och internationella rättsliga bestämmelser och standarder för säkerhet, sekretess och tillgänglighet

Enkel att ansluta till för leverantörer av medicinteknisk utrustning

Plattformen möjliggör integrering mellan olika system, tjänster och utrustningstyper. En flexibel teknisk arkitektur och öppna API:er gör det enkelt för tredje part att ansluta sina produkter med hjälp av de data och den funktionalitet som finns på plattformen.

Plattformen innehåller ett ekosystem av tjänsteleverantörer, utrustningsleverantörer och teknikföretag som alla är specialiserade på vård och hälsa. Genom att integrera dina tjänster med vår plattform, får du tillgång till en större marknad och nya partners.

Plattformen bygger på viktiga standarder för hantering av hälsodata, som HL7 FHIR, vilket gör det enkelt att utveckla nya produkter och tjänster i samarbete med Tellu och andra medicintekniska företag.

Spännande möjligheter för företag inom medicinteknik

E-hälsoplattformen innehåller ett ekosystem av vårdtjänsteleverantörer, utrustningsleverantörer och medicintekniska företag. Genom att integrera med vår plattform får teknikföretag tillgång till en rad färdigintegrerade välfärdstekniska tjänster och medicinteknisk utrustning som används inom olika tjänsteområden. Det skapar möjligheter för att bygga nya mervärdestjänster, skaffa nya partners och få tillgång till en större marknad.

Vi delar data och funktioner i plattformen med de integrerade medicintekniska företagen för att säkerställa återanvändning och skapa god samordning mellan olika lösningar.

Det är enkelt att skala de lösningar som utvecklas på plattformen. Tekniken har stöd för internationella öppna standarder och protokoll för datahantering, säkerhet och åtkomst – till exempel FHIR, SCAIP, ISO27001, OpenID och HEART.

Få hjälp med att komma igång

Om ni väljer Tellu, kommer vi att ge råd och vara pådrivande under hela processen för att säkerställa ett lyckat resultat. Våra kunder bidrar till att definiera hur plattformen ska användas utifrån organisation, tjänster och slutanvändare.

Vi hjelper dere med:

  • utbildning av vårdpersonal, administratörer och andra användare
  • workshops för att bedöma behov och funktionalitet
  • att upprätta risk- och sårbarhetsanalys (ROS)
  • bedöma sekretesskonsekvenser (Data Protection Impact Assessment – DPIA)
  • övervakning av IT-systemen dygnet runt
  • teknisk support

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er under processen:

kontakta-oss