Skip to content
Lukk meny
Kontakt oss
Kundestøtte
Kontakt oss
Kundestøtte
15-responssenteret-august-2018-scaled-aspect-ratio-16-10-800x500

Teknologisk samspill forenkler kommunens oppfølging av brukere

Integrasjonen mellom Tellus responstjeneste og kommunenes elektroniske pasientjournal forenkler oppfølging av brukere

Som første leverandør ut startet vi (tidligere Telenor e-helse) i september 2019 pilotdrift av integrasjon mellom vår responstjeneste og kommunenes elektroniske pasientjournal via Velferdsteknologisk knutepunkt.

Etter svært positive erfaringer fra pilotperioden sammen med kommunene Grimstad, Arendal og Kristiansand, ble integrasjonen videreført som en standardisert tjeneste. Bodø og Bærum var noen av de første kommunene ut med oppkobling etter pilotperioden.

Alle kommuner som benytter vår responstjeneste kan nå ta i bruk integrasjonstjenesten.

 

15-responssenteret-august-2018-scaled-aspect-ratio-16-10-800x500

Tellus responssenter driftes av Kristiansand kommune, og yter tjenester til kommuner over hele Norge.

Teknologisk samspill gir fordeler

Dette er den første integrasjonstjenesten fra oss som forenkler ivaretagelse av kommunens dokumentasjonsplikt av helsehjelpen som er gitt fra responssenteret. Den tekniske oppkoblingen av kommunens elektroniske pasientjournal til Velferdsteknologisk knutepunkt, samt innføring av integrasjonstjenesten, er første steg på vei mot enda flere integrasjoner. Enten fra oss eller andre av kommunens velferdsteknologileverandører.

– Vi har planlagt en rekke andre integrasjoner som kan være til nytte både for kommunens egne ansatte og for responsoperatører ved håndtering av hendelser. Sammenkobling av systemer forenkler arbeidsprosesser med helautomatiske overføringer, noe som gir klare fordeler for kommunen forteller Amund Lundgaard, teknologirådgiver i Tellu.

Tellus dedikerte Internet of Things (IoT) plattform for e-helse gjør slike integrasjoner mulig. E-helseplattformen fungerer som et nav for signalhåndtering og dataflyt for trygghets- og mestringstjenester, blant annet digitalt tilsyn og digital hjemmeoppfølging. Videre sikrer plattformen at de ulike tjenestene integreres i en helhetlig løsning som inkluderer kommunens fagsystem eller EPJ, eksempelvis Gerica via Lifecare eSense.

dsc-0649-scaled-aspect-ratio-16-10-1-600x375

«Det er svært enkelt for kommunen å komme i gang med integrasjon mellom responssenter og Velferdsteknologisk knutepunkt», sier Amund Lundgaard i Tellu. Foto: Martin FjellangerSlik fungerer den digitale rapporteringen

Når en responsoperatør vurderer at det er gitt helsehjelp i forbindelse med et alarmanrop blir det helautomatisk overført et journalnotat til elektronisk pasientjournal, journalført på riktig tiltak. Journalnotatet inneholder alarmopplysninger om tidspunkt mottatt, påbegynt og avsluttet i responssenteret, samt alarmtype. Det vil også inneholde oversikt over samtaler og eventuelle utrykninger utført for å avklare situasjonen, i tillegg til responsoperatørens vurdering og notater. Trygg og enkel effektivisering ved hjelp av en teknisk integrasjon. Det er svært enkelt for kommunen å komme i gang med integrasjon mellom responssenter og Velferdsteknologisk knutepunkt. Det innebærer en standardisert oppkoblings- og testprosess i samarbeid med Tellu og Norsk helsenett. I tillegg omfatter Tellu og Norsk helsenett nødvendige konfigurasjoner, kontroll av datakvalitet, ende til ende test og risikovurdering.

– Det er bare å ta kontakt med oss, bestille installasjon av nødvendige integrasjonsmoduler fra kommunens leverandør av elektronisk pasientjournal, og sammen organiserer kommunen, Norsk Helsenett og vi oppkobling og driftsstart som et prosjekt, sier Lundgaard.

Hva er Velferdsteknologisk knutepunkt?

Velferdsteknologisk knutepunkt er myndighetene og kommunenes felles teknologitjeneste for å tilrettelegge for bedre informasjonsflyt mellom kommunens elektroniske pasientjournal og velferdsteknologiske løsninger. Løsningen tilbys av Norsk helsenett og gjør det mulig for en hvilken som helst velferdsteknologitjenestene å kommunisere med elektronisk pasientjournal hos alle tilkoblede kommuner på en sikker og standardisert måte.