Skip to content
Lukk meny
Kontakt oss
Kundeportal ️
Kontakt oss
Kundeportal ️
rom-2-768x1024

Digital hjemmeoppfølging av barn i hjemmesykehus fører til positiv kvalitetsmessig endring

Avansert Hjemmesykehus for Barn (AHS) er et tilbud for barn under 18 år som er innlagt ved Ahus’ barneavdeling, men samtidig er stabile nok til at foreldrene kan overta pleie og medisinering hjemme, med oppfølging fra AHS.

Seksjonsleder ved Ahus’ AHS-avdeling, Lisa Johanne Fosshaug, hadde lenge ønsket å bedre og forenkle oppfølgingsprosessen for både brukere, pårørende og de ansatte ved avdelingen.

De hadde ingen tidligere erfaringer med digitalisering av helsetjenester, men Fosshaug var en sterk pådriver for å se hvilke løsninger som fantes der ute.

Som et resultat ble et pilotprosjekt iverksatt fra juli 2019 til juni 2021, hvor Digital hjemmeoppfølging fra Tellu ble implementert. SINTEF deltok som følgeforsker ettersom prosjektet ble innlemmet i deres pågående ‘Smart Omsorg’-prosjekt, med støtte fra Norsk Forskningsråd.

Fosshaug opplevde naturlig nok mye skepsis fra de ansatte i begynnelsen, og nettopp derfor var noe av det mest interessante hun merket seg, hvordan de som i utgangspunktet var mest skeptiske, endte opp med å være de mest positive til løsningen til slutt. “Vi lot de ansatte få tid til å prøve det ut”, sier Fosshaug. “Vi er ofte på jobb, og iblant alene, og da blir man litt kastet ut i det.”

lisa-768x1024

tellu-quote“Når de først lærte seg hvor enkelt det var å ta i bruk kjente mange på en helt ny mestringsfølelse”

Lisa Johanne FosshaugSeksjonsleder Avansert Hjemmesykehus For Barn

rom-2-768x1024

 

Totalt ble 43 pasienter fulgt opp og resultatet viser til svært positive tilbakemeldinger fra både pårørende og ansatte. Pårørende rapporterer om økt trygghet og nytteverdi ettersom barnets måleverdier og kommunikasjonen med sykehuset nå er samlet i én app. De har også sett en positiv kvalitetsmessig endring både i arbeidsrutiner og bedret oversikt over innsendt data.

Innhenting av data har vært et av problemområdene til Ahus, og i forkant av prosjektet gikk det med mye tid til manuell informasjonsinnhenting ettersom løsningene var tungvinte og lite effektive.

For å bedre dette ble Digital hjemmeoppfølging  innført.

Tellus DHO består av pasientappen Dialogg, medisinske sensorer, vår IoT-plattform og en applikasjon for helsepersonell. Her rapporteres målinger inn automatisk, og man kan besvare spørsmål om brukerens helse.

Fosshaug fremhever at det viktigste for både de ansatte og pårørende, har vært hvor enkelt alt har vært.

tellu-quote“Brukervennligheten har vært alfa og omega, og at løsningene har snakket med hverandre har vært essensielt”

Lisa Johanne FosshaugSeksjonsleder Avansert Hjemmesykehus For Barn

“For pårørende så er ‘et klikk for mye’, virkelig et klikk for mye. Det skal være enkelt å finne frem, og det skal ta kort tid”.

Derfor har det vært essensielt at de ansatte har kommunisert direkte med Tellu og gitt tilbakemeldinger underveis i prosjektet. “Fra begynnelsen av prosjektet har vi hatt møter ukentlig og annenhver uke. Dette har vært et suksesskriteria, slik at vi har kunnet ta opp spørsmål fra de ansatte, og at veien til endring har vært veldig kort”, sier Fosshaug om deres opplevelser med Tellu som leverandør.

Gevinstene ved DHO har vært mange, og følelsen av trygghet og nytteverdi har stått høyt. Ansatte opplevde nedgang i antall telefoner, og at de har bedre oversikt over innsendte måleverdier og slipper å bruke tid på å etterspørre data. Antallet telefoner har gått ned, og informasjonshåndteringen mellom pårørende og sykehuset oppleves sikrere og enklere.

“Vi har blitt hørt når det kommer til oppdateringer og muligheten til å utvikle systemet sammen, og vi har kjent på følelsen av at vi er prioritert. Tellu har vært 100% på tilbudssiden, hvilket har ført til at vi har fått et veldig bra sluttprodukt”, sier Fosshaug.

Les mer om SINTEFs ‘Smart Omsorg’-prosjekt på deres nettsider, her.

bil-821x1024