Skip to content
Lukk meny
Kontakt oss
Kundeportal ️
Kontakt oss
Kundeportal ️
demens-bestefar-barnebarn-mot-kjøkkenbord

Digital hjemmeoppfølging

Med mobiltelefon eller nettbrett rapporterer pasientene om sin egen fysiske og psykiske helse. Slik kan helsepersonell monitorere mange og prioritere de som trenger det, mens pasientene får god oppfølging uten å forlate hjemmet.

Hvorfor bruke digital hjemmeoppfølging?

Digital hjemmeoppfølging gjør det mulig å forebygge og avdekke forverring av fysisk og psykisk helse hos hjemmeboende pasienter. Helsepersonell kan monitorere de relevante helsedataene til mange pasienter i et oversiktlig system, og sette inn tiltak der det er nødvendig. Det betyr mer tid på reelle behov og forebyggende helsehjelp, og mindre tid på rutinemessig oppfølging.

For pasientene gir det mer kontroll og ofte mindre bekymring å få oversikt over sin egen helse. Det gir trygghet å vite at alle målinger og symptomer som rapporteres, blir vurdert av helsepersonell. Digital hjemmeoppfølging gir tett kontakt mellom helsetjeneste og pasient, uten at pasienten må oppsøke sykehus eller lege. Det gir mer overskudd til å mestre andre områder i livet, og mange opplever økt evne til å klare seg selv.

Digital hjemmeoppfølging har også vist seg å være svært nyttig i medisinsk avstandsfoppfølging av coronapasienter. Du kan lese mer om erfaringene Bodø kommune har gjort seg med dette, her.Slik fungerer digital hjemmeoppfølging

Digital hjemmeoppfølging fra Tellu består av pasient-appen «Dialogg», medisinske sensorer, og en webapplikasjon for helsearbeidere.

 • App for pasienter: Med «Dialogg» på mobil eller nettbrett svarer pasienten på spørsmål om egen helse og utfører relevante målinger ved hjelp av sensorer – for eksempel blodtrykk, puls, oksygenmetning, vekt, blodsukker eller temperatur. Pasienten kan kommunisere med helsepersonell via chatmeldinger eller video i appen.
 • Webapp for helsepersonell: Helsepersonell logger seg inn i Tellus app og får tilgang til oppfølgingssentralen med alle innrapporterte data. Pasientene monitoreres, prioriteres og følges opp herfra. Oppfølgingssentralen gir et godt oversiktsbilde over helsetilstanden til hver enkelt pasient. Dataene kan vises som tabeller eller grafer. Det kan settes opp grenseverdier for måleresultater som må følges opp. Slik kan man oppdage forverring i tilstanden på et tidlig tidspunkt.

Tellus tjeneste for digital hjemmeoppfølging er utviklet og testet for både sykehus og kommune. Tjenesten tilrettelegger for oppfølging av mange ulike typer sykdom.

 

Funksjonalitet 

 • Tilpass hvilken informasjon som skal samles inn fra hver enkelt pasient
 • Få rapporter med egendefinerte data på ønsket dag og klokkeslett
 • Grenseverdier for måleresultater som krever oppfølging
 • Kommuniser med pasienter gjennom meldinger eller video i Dialogg-appen
 • Del dataene sikkert med andre behandlere, for eksempel fastlegen
 • Applikasjon for pasient og helsepersonell
 • Sikker pålogging med ID-porten

Last ned produktark

Slik ivaretas sikkerheten

Data fra målinger pasienten gjør selv, krypteres og overføres gjennom en medisinsk gateway til Tellus helseplattform. Det er kun helsepersonell som har tilgang til selvrapporteringene og måleresultatene i oppfølgingssenteret i Tellus webapplikasjon. Vår plattform er utviklet for helsesektoren, og oppfyller strenge krav til personvern og datasikkerhet.

 

Få hjelp til å komme i gang

Velger dere Tellu, vil vi være deres rådgivere og pådrivere gjennom hele prosessen for å sikre et vellykket resultat.

Vi hjelper dere med:

 • opplæring av helsepersonell, administratorer og andre brukere
 • workshops for å vurdere behov og funksjonalitet
 • hjelp til å etablere risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
 • vurdering av personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Assessment – DPIA)
 • 24/7-overvåking av IT-systemene
 • Teknisk support

Vil du vite mer om hvordan vi kan bistå dere gjennom prosessen:

CTA-KontaktOss

 

Litt inspirasjon?

Les våre artikler

Les våre fagartikler om velferdsteknologi som øker tryggheten for brukerne, og for de som utfører oppgavene.