Skip to content
Lukk meny
Kontakt oss
Kundeportal ️
Kontakt oss
Kundeportal ️
Sykehus2

Fra fire ustabile skjermer under armen, til ett trygt nettbrett i hånden

Det er ingen tvil om at kontinuerlig tilsyn er en svært tids- og ressurskrevende tjeneste. Tjenestemottakeren har som oftest svært komplekse diagnoser, og behøver tilsyn fra helsepersonell døgnet rundt. Oppstår det en akutt forverring i helsetilstanden teller hvert sekund. Hvordan kan en slik tjeneste utføres på en like trygg, men mer ressurs- og kostnadseffektiv måte?
IMG_20240405_101129

Lena Kristoffersen

Teamansvarlig vernepleier
- Bergheim 7 Avlastningsbolig

Én kommune som gjerne ville finne svaret på dette, var Halden kommune. Deres avlastningsbolig, Bergheim 7, består av en kompleks brukergruppe hvor fire er multifunksjonsnedsatt, og i tillegg har en epilepsidiagnose. Her var det behov for kontinuerlig 1:1-oppfølging til alle døgnets tider, på tross av at de bodde med pårørende. Skulle en episode oppstå ville det kreve umiddelbar helsehjelp.

tellu-quote

«Å ha et godt tilsyn til disse barna er utrolig viktig, ellers mister vi tilliten til foreldrene», forteller Lena Kristoffersen, teamansvarlig vernepleier ved boligen.

Kommunen var ikke helt ukjent med bruken av kamera for å utføre tilsyn, men de hadde, som veldig mange andre, kun brukt babycall. Denne løsningen er en kjent utfordring i helsevesenet, ettersom den hverken er brukervennlig, stabil, eller ivaretar brukerens personvern og GDPR-rettigheter, men ofte tildeles privatpersoner som en løsning gjennom NAV. Lena kontaktet derfor Linda Matheson, konsulent i teamet for innovasjon og digitalisering i Helse- og omsorg – Halden kommune, for å se på om dette kunne løses dette på en bedre måte.

«Det er klart, for organisasjoner stilles det jo helt andre krav til sikkerhet og GDPR, enn for privatpersoner, så her var det et stort forbedringspotensial», forteller Linda.

I april, 2023 kontaktet de Atea, som kontaktet Tellu på vegne av kommunen. Sammen ønsket vi å se på om Tellucare Kontinuerlig tilsyn kunne være løsningen på deres problemer.

Lena forteller om en hverdag som på den tiden var preget av usikkerhet og tungvinte løsninger. Ved flere anledninger måtte nattevaktene bære med seg opptil fire skjermer under armen hvis de måtte inn til en bruker på nattestid, og de risikerte samtidig å miste dekningen på de resterende tre kameraene når de flyttet på seg.

«Det er et stort sprik i funksjonsnivået til brukerne våre, og enkelte har store somatiske utfordringer som kan føre til anfall som kan gi stor skade», forteller hun. Å ikke kunne ha tillit til det tekniske utstyret opplevdes som en stor påkjenning for både ansatte og ledelsen ved avdelingen.

De var derfor svært positive til å se på hva Tellucare kontinuerlig tilsyn kunne gjøre for de, og hvordan det kunne bidra til en tryggere og mer effektiv hverdag. Løsningen de gikk for var kontinuerlig tilsyn med høykvalitets bilde- og video for dag- og natt-tilsyn, supplert med lyd. I samarbeid med Atea ble en vellykket innføring utført over Teams, og de ansatte fikk endelig ta i bruk et verktøy som de faktisk kunne stole på. 

tellu-quote

Følelsen av økt trygghet og redusert stressnivå har vært en gevinst både hos helsepersonell og de pårørende, og det har gitt tilbake følelsen av mer privatliv for tjenestemottakerne og deres omsorgspersoner.


20230615_100153 (1)

Linda Matheson

Konsulent i Teamet for innovasjon og digitalisering i Helse- og omsorg – Halden kommune

«Jeg ser ikke bort ifra at det kommer flere forespørsler fra avlastningsboligen», sier Linda.

Så, hva er de viktigste rådene de har til andre kommuner som ønsker å utforske bruken av velferdsteknologi?

Sørg for at alle er med, og ikke overlat alt til de faglige ansatte. Ledelsen må være motivert og aktivt engasjere seg i innføringsprosessen. Lær dere verktøyet, engasjer dere i prosjektmøter, og sett dere inn i det nødvendige lovverket. «Det er ikke nok å si – dette skal vi betale for, man må faktisk følge hele prosjektet», understreker Linda.

Introduksjonen av Tellucare kontinuerlig tilsyn markerer begynnelsen på et nytt kapittel for digital tilsynsteknologi for Halden kommune, og Tellu har sammen med Atea lagt et solid grunnlag for samarbeid og innovasjon fremover. Vi gleder oss til fortsettelsen!