Skip to content
Lukk meny
Kontakt oss
Kundeportal
Kontakt oss
Kundeportal
shutterstock_1927126418

Sykehuset oppleves som nærmere

For nyrepasienter med hjemmedialyse har digital hjemmeoppfølging gjort hverdagen både lettere og tryggere.

– Før jeg begynte med dialyse, lurte jeg på hvordan jeg skulle klare meg gjennom dagen. Jeg kunne sitte i godstolen, uten å orke å reise meg, forteller Beate Karlsen (60).

Nyreproblemene hennes ble først oppdaget for nærmere 25 år siden, etter en trillingfødsel. Likevel var det først for tre år siden behovet for dialyse meldte seg. I mellomtiden hadde teknologien kommet så langt at hun nå kunne gjøre dette over natten i sitt eget hjem i Fauske, godt unna sykehuset i Bodø. 

– Straks jeg begynte med hjemmedialyse, fikk jeg ikke bare livet tilbake – men også all verdens muligheter, sier Karlsen. 

Hun er en av de første dialysepasientene ved sykehuset som har testet ut en Tellu-utviklet løsning som gjør avstandsoppfølgingen av pasienter med nyresvikt både lettere og tryggere. 

– Sånn sett har ikke avstanden til sykehuset så mye å si lenger. Samtidig føler jeg at jeg virkelig kan leve med denne ordningen. Jeg har med meg ekstramaskinen på hytta og rundt omkring, og er med på stort sett alt jeg har lyst til, sier Karlsen.

beate-karlsen-nyresvikt2-1-scaled-aspect-ratio-16-10-600x375

HAR FÅTT LIVET TILBAKE: Med hjemmedialyse har Beate Karlsen nå alle mulighetene hun ønsker. Og som deltaker i pilotprogrammet for digital hjemmeoppfølging, kan dette skje på enklest mulig vis.

sissel-klaeth-eilersen-scaled-aspect-ratio-3-2-600x400

SKAPER TRYGGHET: For nyrepasientene representerer sykepleier Sissel Klæth Eilertsen trygghet. Med det nye prosjektet for avstandsoppfølging føler pasientene at de kommer nærmere henne og sykehuset, til tross for lange avstander.

Gjør hverdagen enklere

På Nordlandssykehuset i Bodø er det nyresykepleier Sissel Klæth som holder styr på alle pasientene med hjemmedialyse i regionen. 

– Pasientene er ofte alene om behandlingen hjemme. Der de må holde oversikt over en lang rekke helsedata, som vekt, blodtrykk og væskenivå under dialysen. Dette må de deretter sende over til sykehuset med jevne mellomrom, sier Klæth. 

Tradisjonelt har dette vært informasjon pasientene har notert ned på hvert sitt vis, gjerne for hånd. En prosess som ifølge Klæth gjerne er både er tungvint og tidkrevende, for alle involverte. 

– Pasientene har sendt over måledata til oss på en rekke forskjellige måter, ofte via mail eller fax. Siden mange av pasientene våre er eldre og ikke har mail, har mye tid gått med til å manuelt sanke inn alt av papirer og info. 

– Samtidig vet vi at alle pasienter er forskjellige. Noen er veldig nøye med å notere alt, mens andre raskt glemmer det, sier Klæth.

Sanker inn data automatisk

Disse omstendelige og tidkrevende hverdagsrutinene var utgangspunktet for at Tellu har utviklet en app for hjemmeoppfølging av nyresviktpasienter med hjemmedialyse. 

– Vi har laget et system som gjør informasjonsflyten mellom pasienten og sykehuset både enklere og tryggere, forteller Karin Skaare Mortensen, produktsjef for digital hjemmeoppfølging i Tellu.

Løsningen består av to komponenter: En app på mobilen, og en gateway som automatisk sanker inn måledata fra blodtrykksmåler og vekt. 

– I mobilappen logger man seg bare inn første gang man bruker den. Etter det kan man taste inn verdiene direkte. Hadde det tatt lenger tid å rapportere i appen enn ved å skrive ned informasjonen på et ark, er det ingen som ville brukt den, sier Skaare Mortensen. 

 

Også innrapporteringen av blodtrykk og vekt er blitt langt enklere med det nye systemet. Dataene overføres automatisk fra de trådløse apparatene, før de krypteres og videresendes trygt og direkte til sykehuset i Bodø via Tellus dedikerte e-helseplattform. 

Dermed kan nyresykepleier Sissel Klæth lettere få en bedre oversikt over pasientens ve og vel, rett på avdelingens datamaskin. 

– Nå kan pasientene gå på vekta, og tallet kommer direkte til oss. Og når de tar blodtrykk, blir også det tallet sendt direkte til oss umiddelbart. Vi kan da logge inn her på sykehuset, og se alle pasientenes resultater på skjermen, sier Klæth. – Det sparer oss fra å gå og sanke inn alle disse opplysningene, for så å føre dem inn i systemet manuelt.

tellu-quoteDet eneste jeg forholder meg til, er at det hele er lettvint.

Asle NystadPasient


Bedre kontakt med sykehuset

Også for den tidligere småbrukeren Asle Nystad (68) i Brønnøysund har det nye systemet vært til god hjelp. Nystad har cystenyre, og de gangene han skal til nyrekontroll på sykehuset, må han fly til Bodø på morgenen – med retur på kvelden. 

– Før måtte jeg skrive opp alt på et skjema, som jeg sendte av gårde en gang i uka. Sånn sett synes jeg at kontakten med sykehuset er blitt bedre, nå som alt blir sendt inn hver dag, sier Nystad. 

Han forteller at han egentlig ikke tenker så mye på teknologien som gjør dette mulig – så lenge det virker. – Det eneste jeg forholder meg til, er at det hele er lettvint, legger Nystad til.

– Jeg leser av tallene på morgenen, og taster det inn på mobilen. Så bruker jeg blodtrykksmåleren og vekten, som sender alt av seg selv. Da vet jeg at de har fått det de trenger på sykehuset, sier Nystad. – De ser om alt er som det skal. Og om maskinen for eksempel ikke fungerer, ringer de meg opp. Nå er det som regel de som kontakter meg, mer enn at jeg kontakter dem.

  

asle-nystad-nyresvikt2-1-scaled-aspect-ratio-16-10-800x500ENKEL I BRUK: – Det eneste jeg forholder meg til, er at det hele er lettvint, forteller Asle Nystad – som ikke tenker så mye på teknologien som gjør dette mulig.

Digital løsning gir økt nærvær

En av de viktigste tilbakemeldingene Tellu fikk etter å ha snakket med pasientene i forkant av prosjektet, er at de ikke ville miste den menneskelige kontakten. 

– Noen trodde kanskje at dette ville bety at vi «fjerner Sissel». Men det vi ser, er at Sissel nå i praksis oppleves å være mer til stede – og at hun kan bruke mer av tiden sin på pasientene som trenger henne mest, sier Skaare Mortensen. 

For Beate Karlsen i Fauske oppleves sykehuset som «nærmere» når hun vet at sykehuset – og da spesielt Sissel Klæth – har mulighet til å følge godt med. 

– Sissel er jo unik. Man møter veldig mange i helsevesenet, men hun er noe spesielt. Når jeg kommer inn til henne på sykehuset, føler jeg nesten at det er som å komme til en venninne. For meg så er hun trygghet, sier Karlsen, og legger til: – Slik opplegget er nå, synes jeg det er helt kjempegreier. Alt er enklere, rett og slett.

nyreskykepleiere-1-scaled-aspect-ratio-16-10-600x375

ALT PÅ ETT STED: Når all relevant informasjon er overført fra pasientene, kan Sissel Klæth Eilertsen (til venstre) og hennes kollegaer få full oversikt rett på skjermen.

Møter pasientene mer forberedt

Også i den daglige jobben på sykehuset i Bodø, merker Sissel Klæth at dialogen med pasientene er blitt bedre etter at det nye systemet kom på plass. 

– Om en pasient ringer, så vet de at vi allerede har sett resultatene. Jeg kan da være litt mer forberedt, og si «jeg ser at du har hatt litt færre alarmer» – da slipper de hele tiden å forklare hvorfor de ringer. Det er en veldig takknemlig pasientgruppe, som tydelig setter pris på at når de ringer, så vet vi hvem de er og hvordan de har det, forteller Klæth. 

Ved at de ansatte på sykehuset kan hente opp relevant informasjon på alle pasientene i et dashboard på datamaskinen, kan de også lettere se hvem de må prioritere. 

– Er det noen vi vil følge litt ekstra godt med på, kan vi gå inn litt oftere og følge utviklingen deres tettere. De kan også legge inn en kommentar, så om de lurer på noe eller vil at vi skal ringe dem, skriver de bare det rett inn i appen, forteller Klæth.

– De som har fått dette, synes det fungerer kjempebra. De er ofte langt unna, men som regel vet vi at alt er vel hvis vi ikke hører noe – de vet også at de alltid kan ringe, sier nyresykepleieren.