Skip to content
Lukk meny
Kontakt oss
Kundeportal ️
Kontakt oss
Kundeportal ️
shutterstock_1781157824

TelluCare Tilsyn

Ved hjelp av kamera og en enkel app, kan hjemmetjenesten raskt sjekke om alt står bra til med brukeren. TelluCare Tilsyn gjør det mulig å bo hjemme lenger og å komme raskere tilbake fra sykehus eller sykehjem.

Hvorfor bruke digitalt tilsyn?

Muligheten til å kikke inn til brukerne gjennom et kamera, er et effektivt tillegg til fysiske hjemmebesøk. Hjemmetjenesten sparer den tiden de ellers ville brukt på å kjøre rundt til brukerne. Digitalt tilsyn om natten kan gjøres helt uten forstyrrelser, og bidrar på den måten til bedre søvnhygiene. Digitalt tilsyn brukes også på institusjoner. SINTEF har dokumentert at digitalt tilsyn på institusjon gir roligere netter og tryggere arbeidsforhold.

Slik fungerer digitalt tilsyn

Hjemmetjenesten og helseinstitusjoner bruker digitalt tilsyn som et vindu inn til brukerne.

Besøkene gjennomføres planlagt, hendelsesbasert eller kontinuerlig:

 • Planlagt tilsyn skjer til faste, avtalte tider.
 • Hendelsesbasert tilsyn utløser et varsel brukeren beveger seg ut av en definert sone, for eksempel sengen, stolen eller døren. Sensorer i kameraene kan gi varsler om situasjoner som er viktige å følge opp hos hver enkelt bruker, som for eksempel uro eller inaktivitet. Det gir helsepersonell mulighet til å avverge negative situasjoner før de oppstår.
 • Kontinuerlig tilsyn gjør det mulig for én tjenesteutøver å våke over flere brukere samtidig.

Kameraene er koblet til Tellus helseplattform, og tilsyn og helsevarsler kan håndteres av responssenteret.Funksjonalitet i TelluCare digitalt tilsyn

 • HD-kamera med IR-lys for mørke rom
 • Mikrofon for innlytt og lydvarsel
 • Bevegelsessensor med pushvarsel
 • Applikasjon for desktop, mobil og nettbrett
 • Sikker pålogging med ID-porten
 • Kryptert overføring av video
 • Mulighet for anonymisering av bildene
 • Tilkoblet Tellus helseplattform og responssenteret

Last ned produktark

Slik ivaretas sikkerheten

TelluCare Tilsyn gir tryggere arbeidsforhold for helsepersonell, som blir varslet allerede i starten av et potensielt hendelsesforløp. Samtidig er personvernet til brukerne godt ivaretatt. Videostrømmen fra kameraene blir ikke lagret, og personer i bildet kan anonymiseres ved behov. Vår plattform er utviklet for helsesektoren, og oppfyller strenge krav til personvern datasikkerhet.

Få hjelp til å komme i gang

Velger dere Tellu, vil vi være deres rådgivere og pådrivere gjennom hele prosessen for å sikre et vellykket resultat.

Vi hjelper dere med:

 • opplæring av helsepersonell, administratorer og andre brukere
 • workshops for å vurdere behov og funksjonalitet
 • hjelp til å etablere risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
 • vurdering av personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Assessment – DPIA)
 • 24/7-overvåking av IT-systemene
 • Teknisk support

Vil du vite mer om hvordan vi kan bistå dere gjennom prosessen:

CTA-KontaktOss

 

Litt inspirasjon?

Les våre artikler

Les våre fagartikler om velferdsteknologi som øker tryggheten for brukerne, og for de som utfører oppgavene.