Skip to content
Lukk meny
Kontakt oss
Kundeportal ️
Kontakt oss
Kundeportal ️
digitalt-tilsyn-scaled-aspect-ratio-16-10-600x375

Digitalt tilsyn bidrar til smittebegrensning

Hos Økernhjemmet har Digitalt tilsyn bidratt til bedre trygghet for både medarbeiderne og beboere om natten samtidig som tjenestekvaliteten opprettholdes, også under koronapandemien.

Digitalt tilsyn med trygghetskamera er i bruk i mange kommuner i Norge i dag, blant annet på Økernhjemmet i Oslo. Økernhjemmet er et kommunalt langtidshjem med 56 plasser for personer med en demenstilstand, og her fikk de tidlig påvist koronasmitte. Et større antall medarbeidere ble raskt satt ut av spill grunnet karantenerestriksjoner, samt at det ble etablert kohort-avdelinger (smitteavdelinger) på institusjonen for å unngå videre spredning til de andre beboerne.

tellu-quoteDigitalt tilsyn bidrar til at helsepersonellet kan bruke tiden sin mer målrettet på de som har reelle behov.

Turid MoodInstitusjonssjef ved Økernhjemmet

Turid Mood, institusjonssjef ved sykehjemmet er tydelig på at innføringen av Digitalt tilsyn har vært en stor gevinst for både beboere og ansatte.

Ettersom vi alt hadde innført løsningen var det jo bare å utnytte den fullt ut når smittesituasjonen var et faktum. Digitalt tilsyn var et av mange tiltak som bidro til at vi raskt fikk kontroll på situasjonen. Dette fordi vi reduserer risiko for smittespredning som følge av færre treffpunkter mellom medarbeidere og beboere på natt, forteller hun.

Digitalt tilsyn består av et HD-kamera montert på pasientens rom som muliggjør videostrøm og varsler til helsepersonellet via nettet. Foruten på sykehjem kan tjenesten benyttes hos både hjemmeboende tjenestemottakere, i ulike varianter av kommunale boliger, samt på sykehus. Caroline Cappelen, produktsjef for Digitalt tilsyn, forteller at erfaringene så langt viser en rekke gevinster relatert til smittebegrensning.

Sammen med SINTEF har Tellu gjennomført et forskningsprosjekt hvor formålet har vært å dokumentere utøvelsen av helsehjelp på nye måter ved hjelp av velferdsteknologi. Uro og voldshendelser om natta var en utfordring på Økernhjemmet. Innføring av Digitalt tilsyn viste seg å være ressursbesparende og førte til økt trygghet og trivsel. Løsningen ble også en fordel da koronasmitten kom til hjemmet.

 

digitalt-tilsyn-scaled-aspect-ratio-16-10-600x375

 

Mange kommuner praktiserer faste planlagte nattilsyn, hvor man gjerne kjører to helsepersonell sammen. Med større fare for smitte vil slike fysiske besøk bidra til økt risiko for spredning.

Med bruk av kamera- og sensorteknologi kan helsepersonellet utføre visuelle tilsyn uten fysisk å oppsøke tjenestemottakeren, forklarer Cappelen.

Enkelte pasientgrupper har behov for kontinuerlige tilsyn, hvor helsepersonell sitter vakt i samme rom. Ved hjelp av passiv varslingsteknologi innebygget i kamera kan helsepersonellet også få varsler knyttet til bestemte hendelser som indikerer at tjenestemottakeren trenger hjelp.

– Ved å redusere tiden helsepersonell og pasienter oppholder seg unødig sammen vil også risiko for smitte begrenses. Samtidig kan helsepersonellet effektivt våke over et stort antall tjenestemottakere samtidig, legger hun til.Erfaringene fra Økernhjemmet tyder på at Digitalt tilsyn bidrar til bedre trygghet for både de ansatte og beboere samtidig som tjenestekvaliteten opprettholdes, også under koronapandemien.

Ansatte utenfor kohort-avdelinger kan bistå kollegaer og beboere på smitteavdelingen via webapplikasjonen, uten å måtte ta på seg fullt smittevernutstyr. Trygghetskamera kan også bidra til å avdekke endret adferd som kan være et tegn på redusert almenntilstand.

Eksempelvis en pasient som sparker av seg dyna og ligger urolig kan vise seg å ha feber og forhøyet CRP med en begynnende infeksjon. Digitalt tilsyn kan dermed sørge for at syke beboere får raskere hjelp.

48323-mette-rhne-11-335x335

Forsker ved SINTEF Digital, Mette Røhne, har fulgt utprøvingen av digitalt tilsyn på Økernhjemmet tett

– Etter at Økernhjemmet innførte digitalt tilsyn i januar 2020, har de opplevd store forandringer. Med mer ro og færre hendelser og reduserte risiko og bruk av eventuellmedisin, sparte de inn en nattstilling. Resultatet var rett og slett bedre for beboerne og en mer tilfredsstillende arbeidssituasjon, oppsummerer forsker ved SINTEF Digital, Mette Røhne, som har fulgt utprøvingen av digitalt tilsyn tett og vært ansvarlig for evalueringen.

For Økernhjemmet har økt kvalitet på helsehjelpen som ytes vært en viktig gevinst med den nye teknologien.

– Digitalt tilsyn bidrar til at helsepersonellet kan bruke tiden sin mer målrettet på de som har reelle behov. Da øker kvaliteten fordi noen får sove i fred, mens andre får den hjelpen og det tilsynet de har behov for, avslutter Mood.