Skip to content
Lukk meny
Kontakt oss
Kundeportal ️
Kontakt oss
Kundeportal ️
shutterstock_1751122349

E-helseplattform

Tellus e-helseplattform gjør det mulig å levere framtidsrettede omsorgstjenester på en tryggere og mer effektiv måte.

Hvorfor bruke vår e-helseplattform?

Plattformen er en helhetlig e-helseplattform som er bygget for integrasjoner – altså å kobles sammen med andre digitale tjenester og produkter. Plattformen gir brukerne muligheten til å utveksle informasjon med andre digitale fag- og sikkerhetssystemer. Den kan kobles mot tingenes internett (Internet of Things) og kommunisere med hjelpemidler og utstyr som er i bruk i kommunene allerede. Med stor fleksibilitet og mange muligheter, åpner plattformen for et økosystem som skaper mer digital innovasjon i helsesektoren.

Plattformen er under kontinuerlig utvikling i tett samarbeid med en rekke sluttbrukere, først og fremst helsepersonell i kommuner og sykehus, men også med pasienter og pårørende.

En lønnsom investering for kommuner og helseforetak

Tellus e-helseplattform effektiviserer mange arbeidsprosesser fordi den kan utveksle informasjon mellom ulike systemer. Den er også ferdig rigget for å ta i bruk nye velferdsteknologier som kommer i framtiden. Det gjør det til en lønnsom investering.

Plattformen er laget for fleksibilitet. Den kan benyttes sammen med systemer og utstyr dere har i dag, noe som gjør det raskere og mer kostnadseffektivt å komme i gang med nye digitale løsninger. Tellu tilbyr én teknologiplattform for alle brukergruppene i helseomsorgen. Tjenestene og det medisinske utstyret (som sensorer, alarmknapper, og lignende) kan brukes av både hjemmeboende, omsorgsboliger og helseinstitusjoner.

Funksjonalitet

  • Kan integreres med tjenester, medisinsk utstyr, sensorer, applikasjoner og digitale løsninger fra Tellu eller tredjepart
  • Single sign-on gjennom Azure AD, HelseID eller ID-Porten
  • Utviklet i tråd med internasjonale standarder for helsedata, kommunikasjon, integrasjon og datalagring
  • Etterlever norske og internasjonale lovforskrifter og standarder for sikkerhet, personvern og tilgjengelighet

 Lett å koble seg på for leverandører av medisinsk utstyr

Plattformen åpner for integrasjoner på tvers av ulike systemer, tjenester og utstyr. En fleksibel teknisk arkitektur og åpne API-er gjør det enkelt for tredjepart å koble på sine produkter og bruke dataene og funksjonaliteten som finnes i plattformen.

Plattformen huser et økosystem av tjenestetilbydere, utstyrsleverandører og teknologiselskaper som alle er spesialiserte på helse. Ved å integrere dine tjenester med vår plattform, får du tilgang til et større marked og nye partnere.

Plattformen bygger på sentrale standarder for håndtering av helsedata som HL7 FHIR, noe som gjør det enkelt å utvikle nye produkter og tjenester i partnerskap med Tellu og andre helseteknologiselskaper.

Spennende muligheter for helseteknologi-selskaper

Ved å integrere med vår plattform, får teknologiselskaper tilgang til en rekke ferdig integrerte velferdsteknologiske tjenester og medisinsk utstyr som brukes på tvers av tjenesteområde. Det gir muligheter for å bygge nye og verdiøkende tjenester, tilknytte seg nye partnere og få tilgang til et større marked.

Vi deler data og funksjoner i plattformen med de integrerte helseteknologiselskapene, for å sikre gjenbruk og oppnå god samhandling på tvers av løsninger.  Det er enkelt å skalere løsningene som utvikles på plattformen. Teknologien støtter internasjonale åpne standarder og protokoller for datahåndtering, sikkerhet og tilgang – som FHIR, SCAIP, ISO27001, OpenID og HEART.

Få hjelp til å komme i gang

Velger dere Tellu, vil vi være deres rådgivere og pådrivere gjennom hele prosessen for å sikre et vellykket resultat.

Vi hjelper dere med:

  • opplæring av helsepersonell, administratorer og andre brukere
  • workshops for å vurdere behov og funksjonalitet
  • hjelp til å etablere risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
  • vurdering av personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Assessment – DPIA)
  • 24/7-overvåking av IT-systemene
  • Teknisk support

Vil du vite mer om hvordan vi kan bistå dere gjennom prosessen:

CTA-KontaktOss

 

Tellu ressurser

Lær mer om digital velferdsteknologi gjennom relevante bloggartikler.

Jeg vil vite mer om TelluCare

Jeg vil gjerne vite mer om TelluCare og hvordan vi sammen kan skape en forenklet, trygg og oversiktlig hverdag – for de som gir omsorg, og de som trenger det.