Skip to content
Lukk meny
Kontakt oss
Kundestøtte
Kontakt oss
Kundestøtte
shutterstock_2150323261

Hvorfor bli partner?

Med vår plattform, TelluCare, kan våre partnere enkelt tilgjengeliggjøre sine produkter og deres velferdsteknologiske utstyr via vår plattform. 

Et helhetlig økosystem

En viktig del av vårt helhetlige økosystem for velferdsteknologi, er å samle alle relevante tjenester på én felles plattform. Med vår plattform, TelluCare, kan våre partnere enkelt tilgjengeliggjøre sine produkter og deres velferdsteknologiske utstyr via vår plattform. Vi har en åpen plattform basert på åpne APIer som gjør det enkelt å integrere egne løsninger. Ut mot våre kunder i kommuner og sykehus fokuserer vi på verdien av det vi skaper sammen med våre partnere.

Vi har allerede 130 kommuner som våre kunder, og er stadig i vekst. Dette gir våre partnere muligheten til å nå ut med sine løsninger til mange, og samtidig sikrer vi at helsevesenet får tilgang til innovative, integrerte og lett tilgjengelige velferdsteknologiske løsninger gjennom vår sikre plattform. I dag er allerede 70 kommuner tilknyttet vår responssenterløsning, og vi tilbyr en egen pårørendeløsning hvor også partneres løsninger kan være en del av helheten vi tilbyr.

Ute hos sluttbrukerne har vi også ulike gateways som muliggjør kobling av utstyr fra våre partnere inn til eksempelvis vår løsning for Digital hjemmeoppfølging og Digitalt tilsyn. I tillegg ønsker vi å kunne tilby våre løsninger som en del av våre partneres økosystem, hvor våre partnere “eier” markedet og er hovedleverandør.

Ønsker du å bli en av våre partnere?

Da behøver vi litt informasjon om hvilken løsning eller hvilket utstyr din virksomhet ønsker å integrere i vårt økosystem. Hvordan er utstyret testet eller brukt så langt, og hvilken nytteeffekt det har hatt? Dette, samt dokumentasjon av ISO-sertifisering og eventuell CE-merking, må sendes til oss på e-post: partneravtale@tellu.no. Vi svarer innen to virkedager, og tilgjengeliggjør et testmiljø der din virksomhet kan teste ut integrasjon av egne løsninger/utstyr på TelluCare-plattformen.

Som partner vil du også få tilgang til TelluCare Sandbox. TelluCare Sandbox er en omgivelse som gir våre partnere mulighet å integrere sitt utstyr eller sine løsninger i TelluCares økosystem. For mer informasjon om dette, klikk her.

Vårt partnerskap reguleres gjennom egen avtale med krav til sikkerhet, teknisk dokumentasjon og risikovurdering av løsning. For å etablere partnerskap stiller vi krav til dokumentasjon av virksomhetens tekniske sikkerhetstiltak som berører Tellu og eller våre kunder, inkludert risiko og sårbarhets analyse. Dette ihht Normen. Vi stiller i tillegg krav om at våre partnere er sertifisert ift ISO 27001 på virksomhetsnivå.