Skip to content
Lukk meny
Kontakt oss
Kundeportal ️
Kontakt oss
Kundeportal ️
3-generasjoner

TelluCare

TelluCare er en helhetlig plattform som samler all velferdsteknologi i ett felles økosystem. 

TelluCare – alle våre tjenester på én plattform

Dagens helsevesen er preget av stress og mangel på ressurser. Pårørende kjenner ofte på dårlig samvittighet og bekymringer for sine nærmeste, og de som bor hjemme ønsker å gjøre det så lenge som mulig, selv om de trenger pleie. I Tellu jobber vi hver dag for å løse nettopp disse utfordringene. Svaret vårt er velferdsteknologi. Vi har samlet alle våre tjenester på én felles plattform: TelluCare.


 

Et steg i retningen mot en forenklet, trygg og oversiktlig hverdag

TelluCare er vår helhetlige plattform som samler all velferdsteknologi i ett felles økosystem. Vi er de første i Norge til å samle Digital Hjemmeoppfølging og Digitalt Tilsyn på samme plattform. Ved hjelp av én sikker innlogging og tilgangsstyring får din virksomhet nå tilgang til alle produkter og brukerdata på ett sted. Løsningen er enklere, mer tidsbesparende og øker pasientsikkerheten.

Intensjonen med TelluCare er å forenkle hverdagen så mye som mulig for de som gir omsorg og for å trygge brukerne. Vi ønsker å forbedre dagens fragmenterte og enkeltstående løsninger med én felles løsning for oppsett og kobling av utstyr, pasient og helsepersonell.

Med TelluCare vil du få valgfrihet, fleksibilitet og muligheten til et bedre samarbeid – både med oss og brukerne. TelluCare-økosystemet er trygt og brukervennlig, og vil fortsette å vokse i takt med vår produktportefølje. Det er du som kunde som avgjør hvilke løsninger og tjenester du ønsker å ta i bruk.  

TelluCare er enda et steg i retningen mot en forenklet, trygg og oversiktlig hverdag – for de som gir omsorg, og de som trenger det. 

TelluCare-plattformens styrker

 • Sikker løsning som etterlever norske og internasjonale lovforskrifter og standarder for sikkerhet, personvern og tilgjengelighet
 • Brukere og utstyr registreres kun én gang
 • Kobler enkelt pasient, utstyr og helsepersonell
 • Helsepersonell kan logge inn fra eget fagsystem med single-sign-on (SSO), og benytte HelseID/ Azure AD/ ID-porten
 • Støtter VKP-integrasjon for å hente pasient- og helsepersonelldata
 • Åpner for samhandling på tvers og mellom omsorgsnivå
 • Benytter åpne standarder som muliggjør deling av data, FHIR og åpne APIer som igjen muliggjør:
  • integrasjoner av velferdsteknologisk utstyr
  • integrasjon med andre velferdsteknologiske applikasjoner og digitale løsninger fra 3. parts leverandører

 

Intensjonen med TelluCare er at hver aktør skal kunne forholde seg til kun én løsning for å få tilgang til alle tjenestene vi allerede har i vårt økosystem, som TelluCare Tilsyn, TelluCare Hjemmeoppfølging, TelluCare Institusjon, TelluCare Respons og TelluCare Pårørende.

I dag består TelluCare av tjenestene Digitalt tilsyn, Digital hjemmeoppfølging og sensorikk, men økosystemet vil snart utvides med løsninger for både institusjon og responssenter. Skulle du ønske å kun ta i bruk et av våre produkter er det selvsagt mulig, og skulle behovet melde seg for å utvide til flere i ettertid, gjøres dette enkelt i vår nye løsning.

Fakta om TelluCare

Hvem benytter våre tjenester?

33000 tjenestemottakere har trygghetsalarm fra Tellu
25000 tjenestemottakere fra 70 ulike kommuner bruker vår responssentertjeneste
54 institusjoner med pasientvarslingsanlegg fra Tellu
3000 brukere av Digitalt tilsyn fra Tellu
130 kommuner med velferdsteknologi fra Tellu
500 brukere av Digital hjemmeoppfølging fra Tellu
600 tjenestemottakere med GPS fra Tellu


Spennende muligheter for leverandører av velferdsteknologi

Plattformen åpner for integrasjoner på tvers av ulike systemer, tjenester og utstyr. En fleksibel teknisk arkitektur og åpne API-er gjør det enkelt for partnere å koble på sine produkter og bruke dataene og funksjonaliteten som finnes i plattformen.

Plattformen huser et økosystem av tjenestetilbydere, utstyrsleverandører og teknologiselskaper som alle er spesialiserte på helse. Ved å integrere dine tjenester med vår plattform, får du tilgang til et større marked og nye partnere.

Se mer om mulighetene ved å bli vår partner her.

Intensjonen med TelluCare er å forenkle hverdagen så mye som mulig for de som gir omsorg og for å trygge brukerne. Vi ønsker å forbedre dagens fragmenterte og enkeltstående løsninger med én felles løsning for oppsett og kobling av utstyr, pasient og helsepersonell.

Få hjelp til å komme i gang

Velger dere Tellu, vil vi være deres rådgivere og pådrivere gjennom hele prosessen for å sikre et vellykket resultat.

Vi hjelper dere med:

 • opplæring av helsepersonell, administratorer og andre brukere
 • workshops for å vurdere behov og funksjonalitet
 • hjelp til å etablere risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
 • vurdering av personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Assessment – DPIA)
 • 24/7-overvåking av IT-systemene
 • Teknisk support

Vil du vite mer om hvordan vi kan bistå dere gjennom prosessen:

CTA-KontaktOss