Skip to content
Lukk meny
Kontakt oss
Kundestøtte
Kontakt oss
Kundestøtte
img-5725-scaled-aspect-ratio-3-2-600x400

Digital avstandsoppfølging

Slik sørger digitale løsninger for avstandsoppfølging av koronapasienter.

Bodø kommune deltar i et nasjonalt prosjekt for oppfølging av kroniske pasienter ved hjelp av digitale verktøy. Vi har utviklet en løsning i tett samarbeid med kommunen som legger til rette for at pasientene bor hjemme og får oppfølging på avstand. Nå anvender Bodø denne løsningen til nye formål.

Kommunen hadde et ønske om å gi pasientene med påvist Covid-19 en forsvarlig helsetjeneste de kunne motta hjemmefra. For å unngå smitte var det ønskelig å redusere behov for at ansatte dro hjem til pasientene. Kommunen valgte derfor å utvide bruken av digital hjemmeoppfølging, til også å omfatte pasienter med Covid-19 smitte. Løsningen er også tatt i bruk for nye pasienter med kronisk sykdom, da de er i en risikogruppe for smitte.

tellu-quoteJeg hadde ikke følt at det var trygt å være hjemme uten dette tilbudet.

Pasienti Bodø kommune

Pasienter som har tatt i bruk løsningen opplever trygghet, selv under isolering. Helsepersonellet som følger dem opp gir tilbakemelding om at de oppdager forverring raskere. Nødvendige tiltak kan dermed igangsettes på et tidligere tidspunkt. Resultatet av det kan være et mildere sykdomsforløp for pasienten. Redusert fare for smitte hos helsepersonell og andre pasienter er også en viktig gevinst av den digitale oppfølgingen.

Her har vi en unik mulighet til å gi pasientene en trygg og god oppfølging, som ikke utgjør risiko for verken pasienter eller ansatte. Løsningen fungerer ved at pasienten laster ned en app (Dialogg) på egen smarttelefon eller nettbrett. Innlogging til appen skjer gjennom ID-porten. I appen rapporterer pasientene selv symptomer ved å svare på et spørreskjema.

img-5725-scaled-aspect-ratio-3-2-600x400

Pasienten svarer på spørsmål om egen helse og utfører målinger som er relevant for sin sykdom, eksempelvis blodtrykk, puls, oksygenmetning, vekt, blodsukker, temperatur, eller en kombinasjon av disse.

I noen tilfeller vil pasienten også ha noen ekstra måleapparater. Dette kan eksempelvis være en surstoffmåler som viser pasientens oksygenopptak. Svarene og måleresultatene overføres automatisk til helsepersonell på helsevakta. Der følger de løpende med på pasientrapporteringene, både for de kronisk syke og for Covid-19 smittede pasienter. Resultatene av svarene blir kategorisert i grønn, gul eller rød sone. Dette gjør det enkelt for helsepersonellet å sikre at de dårligste pasientene følges opp først. Gjennom løsningen kan pasienter og helsepersonell også kommunisere med hverandre gjennom meldinger, eller avtale videokonsultasjon dersom det er behov for det.

 I dag er det 60 kronisk syke som deltar i prosjektet. Gjennom pandemien har digital hjemmeoppfølging fulgt opp 284 Covid-19 brukere i isolasjon. Etter hvert som det eventuelt blir flere pasienter med Covid-19 smitte som kommunen skal følge opp, vil de også ta løsningen i bruk. Tellmann forteller at de opplever en stor takknemlighet fra samtlige av pasientene med Covid-19, for oppfølgingen de får og har fått fra kommunen. Pasientene gir positive tilbakemeldinger på at både appen er enkel å benytte, og at sensormålingene overføres automatisk uten at dette må registreres manuelt.

Den digitale løsningen har også fanget opp pasienter med behov for behandling av sine kroniske sykdommer. – Mange vegrer seg for å kontakte fastlege til vanlig, og spesielt nå under covid-19pandemien. Her har vi i mange tilfeller fått pasienten i behandling i tide, og muligens unngått forverringer av sykdomsbilde, sier Vibeke Tellmann som er prosjektleder for digital hjemmeoppfølging i Bodø kommune. Videre forteller kommunen at flere brukergrupper kan ha spesielt nytte av digital hjemmeoppfølging i denne tiden, nemlig pasienter i risikogruppen med f.eks. KOLS, diabetes, kreft, hjerte- og karsykdommer, eller psykiske lidelser som angst eller depresjon.

Digital medisinsk avstandsoppfølging for Covid-19 symptomregistering

  • Egen pasient app på smarttelefon eller nettbrett
  • Pasientene selv rapporterer Covid-19 symptomer ved å svare på et spørreskjema hjemmefra
  • Covid-19 skjemaet er basert på de kliniske vurderingene og faretegnene beskrevet av Helsedirektoratet
  • Sykdomsutvikling fanges tidligere opp
  • Økt opplevelse av trygghet og egenmestring for pasient
  • Pasient og helsepersonell unngår unødvendige reiser eller fysisk kontakt

Ønsker du mer informasjon?

CTA-KontaktOss