Skip to content
Lukk meny
Kontakt oss
Kundeportal ️
Kontakt oss
Kundeportal ️
dsc4230-edited-1-scaled-aspect-ratio-16-10-800x500

Først med hendelsesstyrt kamera

Sauda Distriktsmedisinske senter er blant de første i landet som tar i bruk hendelsesstyrt kamera i pasientvarslingssystemet

Institusjonen tar imot pasienter som har behov for tett medisinsk oppfølging etter operasjon eller ved alvorlig sykdom, og eldre med betydelig helse- og funksjonssvikt.

– Pasientene har trygghetsalarmer rundt halsen eller hånden de selv kan trykke på, men det nye systemet gjør det lettere å fange opp hendelser der pasienten ikke er i stand til å tilkalle hjelp. I tillegg reduserer det tiden pleierne bruker på tilsyn om natten, og vi unngår å vekke pasienter unødig, forteller Rolfsen.

 

tellu-quoteDet nye pasientvarslingssystemet gir en ekstra trygghet for pasienter og pårørende, og gjør det lettere for pleierne å gi rask respons der det trengs.

Kjeltil Rolfsenavdelingsleder ved Sauda Distriktsmedisinske senter

Blir varslet på mobilen

Den nye løsningen har mulighet for bevegelsessensorer i rommene, døralarmer og hendelsesstyrt kamera. Det vil si at hvis en alarm går, blir helsepersonellet varslet på mobiltelefon og kan slå på et kamera i rommet, og få overblikk over situasjon i løpet av få sekunder. De kan også snakke med pasientene via en trygghetsalarm med to-veis tale som står på alle rommene.

– Spesielt om natten har vi stor nytte av dette, sier Rolfsen. – Vanligvis er det to pleiere på vakt, en i hver etasje. Hvis alarmen går, kan de sjekke kameraet via mobilen og vurdere situasjonen. Hvis det ikke er alvorlig, behøver de ikke oppsøke og forstyrre pasienten.

dsc4230-edited-1-scaled-aspect-ratio-16-10-800x500

 

Kameraene slås kun på når en alarm er mottatt og en pleier velger å slå det på. Ingenting blir lagret, kameraet skal kun fungere som et vindu til pasienten, som åpnes og lukkes ved behov.

– Personvern er veldig viktig, og alle pasienter og pårørende kan velge å takke nei til dette, forteller Rolfsen. Vi har laget et informasjonsskriv om dette, men hittil har responsen kun vært positiv, forteller han.

Passeringsalarm for demente

I korridorene og ved utgangene av institusjonen, er det også installert passeringsalarmer.
– Dette er kjempeflott. Vi har en hel del eldre som er demente eller har kognitiv svikt, og med disse alarmene unngår vi at de forviller seg ut av bygningen, eller «forsvinner» inne i bygningen. En rekke leteaksjoner og masse bekymringer for pårørende rundt om i Norge, kunne vært unngått med dette enkle grepet, forteller Rolfsen.

Det er heller ikke uvanlig at pasienter «forsvinner» på store sykehus. Men hos Sauda har ikke dette vært noe problem.

dsc4216-scaled-aspect-ratio-16-10-800x500

Passeringsalarmer gir en ekstra trygghet både for pasienter, pårørende og de ansatte. Foto: Jan Nordtveit

– I begynnelsen gikk det litt for mange alarmer, spesielt i korridorene, da sensorene var i overkant sensitive og feilplassert, smiler han. Men etter å ha fått justert dem fungerer dette bedre. I tillegg er det viktig at ikke alle pasienter har denne funksjonen aktivert på trygghetsalarmen de har på seg, eller på døren inn til rommet, kun de som trenger det, legger han til.

Alt foregår via en app på mobilen. Når en alarm går, kan alle som er på vakt se hvilket rom eller hvilken pasient det gjelder, og at noen følger opp hendelsen, sier Rolfsen.dsc4268-scaled-aspect-ratio-16-10-600x375

Kjetil Rolfsen på vaktrommet sammen med sykepleier Aud Gya og hjelpepleier Ane Fløgstad. Hvis en alarm går, får de ansatte oversikt over situasjonen i løpet av få sekunder. Foto: Jan Nordtveit

Lettere for de ansatte

– Det at du kan se at noen besvarer alarmen, er veldig bra, og gir en ekstra trygghet og mindre stress for pleierne. Vi unngår også at flere responderer på samme anrop, og i tillegg er det enkelt å kommunisere med pasienten, forteller han.

Dørene er utstyrt med en NFC-brikke som registrerer at en pleier går inn på rommet. Når pleieren forlater rommet igjen, markerer de dette på mobilen.

Råd til andre kommuner

Systemet er foreløpig installert på 18 rom i Sauda Distriktsmedisinske senter, med mulighet for å utvide det til nabobygget Åbøtunet, som har 45 rom.

– I likhet med andre kommuner, har vi knappe ressurser, og det er viktig at vi følger med i tiden og tar i bruk ny teknologi som både frigjør kapasitet som heller kan brukes på å være tilstede for pasientene, og som gir raskere respons og større trygghet for pasienter og beboere, sier Rolfsen.

– Samtidig er det viktig å være bevisst at dette er nytt for mange. Da vi hadde fått installert systemet, satte vi av en dag for opplæring, og vi har en brukerveiledning på vaktrommene. Men selv om appen er enkel å bruke, ser jeg i ettertid at vi kunne ha fulgt opp de ansatte litt tettere og kanskje porsjonert ut opplæringen litt mer.

– I begynnelsen var det flere som glemte å fjerne tilstedemarkeringen på mobilene, eller som slo av mobilene etter å være ferdig på jobb. På noen mobiler ble også NFC-funksjonen deaktivert. Så oppfølging er viktig, understreker han.

Vi har hatt en del brukerfeil og feilinnstillinger på mobil i tiden vi har hatt systemet i bruk
– I tillegg er institusjonen en gammel bygning, der det enkelte steder var dårlig innendørsdekning. Dette har vist seg utfordrende å utbedre i ettertid, av flere ulike årsaker.

dsc4301-scaled-aspect-ratio-16-10-800x500

En NFC-brikke registrerer når pleiere går inn på et rom, og pleierne fjerner tilstedemarkeringen når de går ut igjen. Foto: Jan Nordtvei

Fleksibelt system

– Dette er første gang Tellu har levert kamera i en pasientvarslingsløsning, sier Paal Erik Haraldsen, leveranseansvarlig hos Tellu.

– Sauda ønsket kamera i alle rom, og Tellu leverer to typer digitalt tilsyn: planlagt tilsyn der de ansatte selv kan gå inn og sjekke via en digital flate (mobil, PC eller nettbrett), og hendelsesstyrt tilsyn der pasient eller beboer trykker på alarmsmykket sitt, eller en sensor sender et anrop til digitale flater og pleiepersonell får valg om å åpne kamera for tilsyn.

Alle sensorer og alarmenheter er de samme som Tellu også benytter for hjemmeboende. Det betyr at brukere vil oppleve det samme utstyret på institusjon som de er vant til hjemmefra.
– I tillegg skal løsningene være fleksible, slik at hver enkelt institusjon kan tilpasse løsningen ut i fra størrelse og type institusjon, og særskilte behov for de enkelte pasientene og beboerne. Og de må være rimelige og enkle å drifte for kommunen, understreker han. – Investeringsmessig er disse anleggene svært rimelige.

Tellu har levert omtrent 40 pasientvarslingssystemer fordelt på over 16 kommuner og 3 fylker.
– Teknologien er i kontinuerlig utvikling, og vi jobber hele tiden må å utvikle nye tjenester, ofte i samarbeid med kommunene. For eksempel sentral styring av alle tilknyttede tjenestetelefoner, som ivaretar sikkerheten.

– De neste stegene håper jeg blir flere nyttige produkter, og at vi kan bidra til å digitalisere arbeidsprosesser enda mer på institusjoner, utvikle flere tjenester for kommunikasjon til pårørende, og tjenester som bidrar til å sikre også ansatte i helse og omsorg.
Ved alle avdelingsdører, hovedinngang og ambulanseinngang er det installert passasjealarm som varsler når en tjenestemottaker forlater avdelinger eller er på vei ut av bygningen.
Ved hovedinngang og ambulanseinngang er det satt opp digitale porttelefoner med kamera som lar besøkende kommunisere med pleiere. Pleiepersonell får videokommunikasjon mot dør og mulighet til å åpne dør.

Sauda er også med i et samarbeidsprosjekt med andre kommuner, kalt «Velferdsteknologi-prosjektet», der de utveksler erfaringer og oppdaterer seg på teknologi. I tillegg har de også et innkjøpssamarbeid mot flere leverandører.

– Mine råd vil derfor være: tett oppfølging av ansatte i begynnelsen, følge med på mulighetene ny teknologi gir, raskt kontakte leverandøren hvis sensitivitet på sensorer må justeres eller innendørsdekningen forbedres, samt ha god kommunikasjon med pasienter og pårørende.

Fordeler med pasientvarsling for ansatte og beboere

- Pleiepersonell får tilgang til alarmer, tilstedemarkering, to-veis tale og hendelsesstyrt tilsyn i samme app.
- Kollega-varsling for pleiepersonell gir økt trygghet i arbeidet.
- Institusjonen frigjør helsefaglig kapasitet, ved å rute riktig alarm til riktig personell.
- Mulighet for to-veis og hendelsesstyrt tilsyn for å avklare viktighet i alarmvarslene fra tjenestemottaker. Raskere respons og bedre utnyttelse av tiden.
- Digitalt tilsyn/hendelse styrt tilsyn vil i tillegg ha flere positive effekter som for eksempel
            - Reduserer tiden pleiepersonell bruker på nattlig tilsyn.
            - Unngår å vekke tjenestemottaker under nattlig tilsynsrunder.

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt oss